DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 29 —


imade duljinu od 4 — 6 metara, a otvor mu je spređa 70—90 cm. u promjeru.
Čitava sprava imade oblik paraboloiđa, te biva od otvora do drugoga kraja, gdje
u ćunj svršava sve užja. Mreža razapeta je na drvenih obrućih, koji su 2—3
stope jedan od drugog odaljeni. Prvi obruč sačinjavajući otvor najveći je, ostali
su sve manji. Zadnji imade 1 stopu u promjeru, a na njemu se svršava onda


t. z. tur. Na ulazu upleten je lievak, kojim riba u bubanj ulazi, Lievak taj
tako je uredjen, da jednom u bubanj unišavša riba već nemože izaći. Ulovljene
se ribe vade odtraga kod tura, koj se razvezati može.
Kad se bubanj meće u vodu, tad se u cieloj duljini nategne, a tur se
priveže uz kolac, a isto se tako i spređa, kod ulaza u bubanj, zabije desno i
lievo sa svake strane po jedan kolac, na koji je obruč privezan. Tako ponamještani
bubnji, pregledju. se jutrom i večerom, e da li se koja riba uhvatila.
Ova vrst ribolova dosta je običajna u nas.


5. ´
Lov basaćom. Basać, spletena je valjasta košara (gajba) iz ljeskovih
šiba ili tananih letva, u obliku kace, u veličini do 4 akova. Imade
obično visinu od 1 mefcra. Eazraak pojedinih mantiju sačinjavajućih šibka, jest
jedan palac. Spajanje šibka biva obruči ili pleterom. Basaćom se samo po
barah i ritovih lovi. Lovac gazeć vodu (iduć po bari), baca basadu sad lievo,
sad desno, te ju pritisne zemlji, a zatim pretražuje basaću, e da li njom
ulovio ribu.


Basaćom se hvataju karasi, linjaci i štuke, a mogu se njom i najmanje
ribe poloviti. Basaćom običaju i žene loviti, što ipak samo ljeti biva, love obično
samo tohko, koliko im časomice baš treba za kuću.


6.
Lov u glavčine. Ovaj način ribolova nalazimo u običaju tamo, gdje
imade baruština i ritova, obraštenih ti-skom, u kojih voda stoji, a rieka ih
od vremena do vremena poplavljuje, i time nanese ribe.


U svrhe lova prirede ribari preko rita tako zvanu gradju, koja se u
pravac izvede. Gradja ta sastoji od trske ili ljeskovih pritka, koji se zabadaju
u ritu jedna do druge, u razmacih, da oveće ribe nemogu proći. Na vrhu i u
sredini preplete se taj plot — rogozom, da bude stalniji, u pravcu toga plota,
upletu se nadalje t, z. glavčine.


Glavčine te sastoje iz pletera, spletenog pužasto u okrug, promjer iznaša
3—5 stopa u širini. Kad riba u tu spužnicu odnosno glavičnu unidje, nezna
više izaći, jer joj je izlaz zametnut. Lovac obilazi više puta kroz dan glavčine,
te povadi uhvaćene ribe, posebnim vlakom, koju narod zove meridov. U glavčine
mogu se uhvatiti svake vrsti riba srednje veličine. Ovaj je način ribolova
vrlo praktičan i zanimiv, a lovac može bez osobite muke obilno naloviti riba.
U glavčine ubvate se često i šarge, gnjurci, a i mlade patke.