DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 24 —


Stovarlvanje debala biva na
drvodvoru, bud polugami, bud
vintami.


Zakljucujuć time ta razmatranja
0 šumarskih željeznica, nastojat
ćemo u sliedećem odgovoriti
još i na pitanje, pod kojimi uvjeti
li se gradnja takove šumarske
željeznice izplaćuje?


Ovdje jest doduše vrlo težko
naći obćeniti odgovor. — U glavnom
ipakj biti će tuj odlučujuće
sliedeće činjenice:


1.
Prikladni terain.
2.
Skupociena gradnja i uzdržavanje
šumskih puteva.
3.
Pomankanje vozara, uz nemogućnost
inake vrsti izvoza.
4-
Tamo, gdje je rajestna prodaja
minimalna, ili gdje je u obće
neima, te gdje se drvo na
svjetska tržišta dovažati mora.


5.
Tamo, gdje će se oveća drvna
gromađa — u na blizu stojećih
sjećinah sjeći.
6.
Gdje se drvo imade izvesti na
stanovito mjesto prodaje, ili
pako na mjesto od kuda se
onda drugim svjetskim prometilom
može dalje odpremati.
To su oni glavni uvjeti, pod
kojimi se uporaba takovih željeznica
bezuvjetno preporučuje.


Nu ne samo u nizinah i prigorju,
već i po planinskih krajevih,
kao što na pr. po položitih
strana dugoljastih dolina, visocina
ili nizina i tomu sliĆnom terainu,
mogu se takove željeznice uspješno


smjestiti. — Samo se sobom raedjutim razumjeva, da valja prije svega
dobro prosuditi i proračunati, na koliko se u obće izplaćuje takov izdatak ili ne