DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 479 —


takodjer i sve sveučilištne t^birke i kabineti, od kojih nam spomenuti naročito:
matematički i matematičko-fizikalni, geodetični i fizikalni kabinet, lučbarnicu i
tehnologični kabinet, botanički muzej i botanički vrt, miiieralogični kabinet i
zoologični institut, knjižnicu i t. d. koje sve sbirke slušateljem na porabu stoje.


Što se pako napose šumarskih sbirka tiče, spomenuti nam je sliedeće
sbirke instituta:


1. Sbirku grančica i puplja (40).*
2. Herbarija drveća, trava i šumskog korovlja (700^
3. Sbirka sjemenja, odnosno drveća, trava i gospodarskog bilja (220).
4. 4 Sbirke drva, naime 1 glavna sbirka u Njemačkoj rastućeg drvlja (120),
1 mala priručna sbirka (150), 1 sbirka exotičnib vrstih drveća (80) i posebna
sbirka drvlja za porabu slušatelja.
5. Sbirka gljiva i gribova (60), osim toga još jedna priručna sbirka te vrsti.
6. Sbirka po šumarstvo osobito važnih sisavaca, kostura životinjskih i
ptica (100).
7. Sbirka tragova divljačine (63 otiska u sadri po Louisu) sa pomagali
i slikami.
8. 2 sbirke šumskih kornjaša, naime jedna obćenita (530) i 1 sbirka kukaca.
!). Sbirka ličinka i čahura po šumara važnih kukaca (80).
10. 2 sbirke raznih po kukcih. sisavcili i ptica oštećenih objekta (130).
11. Sbirka okamina (785).
12. Sbirka šumarskog orudja i sprava (260).
13. Sbirka strojeva za mjerenje (70).
14. Sbirka raznih modela (45).
15. Sbirka raznih šumarsko - tehnologlčnih predmeta, medju kojima 50
vrstih ugljena i 14 vrstih treseta i t. d.
Osim toga posebna priručna šumarska knjižnica — najvažnijih i najpotrebitijih
šumarsko - znanstvenih knjiga za porabu slušatelja — dočim se u
glavnoj knjižnici sve šumarske novine kao i šumarsko-znanstvena djela nalaze.
Sa šumarskim institutom stoji nadalje u neposrednom savezu 5-7 ha. vehki šumski
vrt, sa posebnim šumarskim kabinetom i sbirkom orudja providjen, koji pod
nadzorom prvoga t. z. redovitoga profesora šumarstva stoji.


Za da se uz teoretičnu znanstvenu obuku, osjegura još i čim podpunije
praktično vježbanje slušatelja, stoje profesorom 74 do ´/a sata od Giessena,
odaljene nadšumarije Giessenska i Schifi´enbergska na svrsi shodno povoljno
razpolaganje.


Svaki se tjedan obavljaju bud praktične vježbe, poput sjetva, sadnja,
proredjivanja, klaštrenja, progala obaranja, krčenja i t. d. bud pako ekskurzije
u savezu sa mjerenjem površina, procjenom sastojina, niveliranjem, izkolči


* Brojevi nam ti označuju u zbirci se naiazeće vrsti. Obično se ipak od svake
pojedine vrsti nalazi po više komada u zbirci.