DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 477 ´—
Eassbach Pavao, Radey F-, Starčević Martin, Šmidinger Josip, Slapničar Eduard,
Stanković Jariko, Šiigh Jaroslav, Trotzer Dragutin, Todorović T. Paja, Tomić
Ante, Vincetić Blaž, Vuglenović Pavle, Zickmund()vsky Ferdo, Zezuljka Josip i
Žibrat Milan.


List naš imao je dakle ove godine do petdese t suradnika t. j . više
no što je u obće do onda članova radilo oko lista. Mi tu činjenicu koja nam
medju inim ponajbolje dokazuje, kako interes hrvatskih šumara oko lista danomice
raste, bilježimo osobitim veseljem, želeći, da se do godine taj broj još i
znatno poveća, zaključujemo pako — još jednom se najsrdačnije zahvaljujuć odnosnoj
gospodi, na prijateljskoj podpori, uz nadu na bolju budućnost šamarstva
u Hrvatskoj. Fran Ž. Kesterčanek.


Šumarski institut sveučilišta u Giessenu.


Razpravljajući nedavna u o. 1. šumarsko naukovno pitanje, nastojali smo
opravdati mogućnost i shodnost ustrojstva hrvatskoga višjega šumarskoga zavoda,
u savezu sa zagrebačkim sveučilištem, pozivajuć se pri tom naročito na jur
postojeće takove obstojnosti sveučilištah u Giessenu. Monakovu i Ttibingenu,
te tehničke visoke škole u Karlsruhi* i /iirichu.


Reflektirajući na odnosnu našu razpravu, izvolio je veleučeni g. ravnatelj
križevačke gospodarske i šumarske škole Gustav V. Vichodil, u najnovijem
svom djelu: „Historički nacrt kr. gosp. i šumarskoga učilišta u Križevcih",
medju ostalim napisati sliedeće:


„Pošto za naše domaće odnošaje nemože biti mjerodavni smjer šumarske
obuke u Njemačkoj, s toga će nas uredjenja šumarskih škola u drugih zezemaljah**(´?)
više zanimati, ter poučiti o tome, da nebi bilo probitačno
naprečac utemeljivati šumarsku školu po sustavu, o kojem se
još danas nemože izreći temeljiti sud, dotično da nemože biti
u interesu naše šumarske struke prisvajati sustav obuke za
višu šumarsku naobrazbu, koji nije jošte prokušan, o kojem
se neznade da li svojoj svrsi podpuno odgovara."


Pridržavajući si još posebice svojedobno ocieniti dotičnu radnju g. ravnatelja,
mi ćemo u sliedećem, za da karakterišemo vriednost gornje tvrdnje, iztaknuti
najvažnije u pogledu uredjenja šumarskoga instituta na sveučilištu Giessenskom
ne samo jednoga naj starijih šumarskih zavoda u Europi u obće,


* U pogledu U´redjenja šumarstva na politehnici u Karlsruhi vidi viest na
straui ´248. i 229. o. 1.
** Tuj nam g. pisac ostao dužan odgovor. Opazka urednika.