DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 6     <-- 6 -->        PDF

~ 476 —


list taj pako u istinu tom svom zadatku, uz vladajuće obstojnosti udovoljio,
nije naravno suditi do nas, ali toliko smo si ipak sviestni, da smo sve i sva
moguća učinili, da cilj polučimo.


Znajući nadalje ponajbolje što li listu još sve manjka, znatno da nam još
koješta promjeniti i popuniti treba, ali se tomu traži prije svega pod-
pore svijuh hrvatskih šumara, a traže i žrtve našega družtva.


Da ipak koliko iole moguće svestranije zadovoljimo zahtjevom družtvenih
članova, a tim i čitateljem lista, nastojasmo, da tečajem minulog godišta, po
koju reknemo o svakoj grani i predmetu mile nam zelene struke. Osobitu smo
pako pomnju posvetili dvim činjenicam, a te jesu, da u listu donašamo koliko
moguće više članaka, pisanih prije svega našim sučlanovom lugarom, kao i
takovih odnosećih se na razmatranja naših šumarsko - trgovačkih odnošaja,
nepuštajuć pri tom nikada s vida takodjer i razpravljanje svijuh važnijih toli
u nas koli i u šumarskoj nauci u obće, na dnevnom redu stojećih pitanja, kao
što smo osobito i oko sakupljanja gradiva za domaću šumarsku statistiku nastojali
— u koliko pako naročito u posliednjem pogledu nemogosmo list upodpuniti
— krivi su članovi družtva sami — jer mi vazda učinismo svoju.


Nespominjemo to zato, da bud komu prigovaramo u zloj nakani, već to
činimo uz vruću želju, da do godine i u tom pogledu bude bolje.


Šumari i drugovi naši, neka se vazda sjećaju, da list ovaj treba da bude
pravim ogledalom inteligencije i vrstnoće današnjega nam šumarskoga osoblja,
da bude kronika sadašnjosti na polju šumarsko-gospodarske djelatnosti. Dok
toga nebude t. j . dok se oko ovoga lista nesakupe svi hrvatski šumari, mi
smo još daleko od cilja.


Nitko neka nečeka, da ga mi tek zovemo, da nam ovo ili ono za list
doprinese, jer svaki hrvatski šumar treba da znade, da je već po samoj rodoljubnoj
sviesti upravo dužan, da se uhvati u naše kolo oko unapredjenja i
usavršenja šumarstva diljem hrvatske domovine, da diljem čitavoga slavenskoga
juga, u koliko je „Šumarski list" jedini organ, koji
šumarsku književnu djelatnost tih krajeva zastupa.


Zaključujuć zadovoljstvom, da, ponosom ovogodišnji tečaj ovoga lista,
još nam preostaje dužnost, izraziti našu osobitu zahvalnost onim
veleštovanim našim drugovom, koji radeć o. g. s nama oko lista, u prvom redu polučeni
uspjeh omogućiše, a bijahu to p. n. gg.: Antoš Ivan, Benaković Ante,
Rarišić P., Beyer Gjuro, Bogoević Tomo, Benak Vinko, Celja A., Durst Milan,
Dračar Vinko, Dojković Vilim, Ettinger Josip, Hajek Bogoslav, Herzl Adolf,
Hrobač J., Habel Vjekoslav, Hranilović Andre, Bijć Dušan, Jekić M. Jovan.,
Keroškony Vjekoslav, Kozarac Josip, Koča Gjuro, Kraljević Ladislav, Kuhinka
Josip, Kružić Franjo, Lepušić Mirko, Malnar Josip, Navara Antun, Prokić
Makso. Pauza Gustav, Pere Šandor, Popović Joco, R. Prestini, Radošević Mijo,