DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 475 —


Rieč hrvatskim šumarom.


»Tko radit hoće, mnogo radit može.«


»Tko rod sYoj ljubi, rodu će i radit.«


´´ ´ F. Becić.


Kad no prije pet godina preuzeh podpuno uredničtvo ovoga lista — uz
uvjet, da već neće izlaziti, kako do onda, u dvostrukom, naime njemačkom i
hrvatskom izdanju, već samo u hrvatskom ruhu, i to ne više četiri, već šest
puta na godinu — te kad no tu namjeru objavih njekim velepoštovanim prvakom
naše struke u nas i prijateljem mojim — malo ne svaki njih obećav mi doduše
podporu — izjavi ipak bojazan — da će mi naum ostati jalov, jer da
neću imati suradnikah, da će družtvo izgubiti mnogobrojne one u Hrvatskoj
služeće tudjince šumare koji ipak hrvatski neznadu i t. d. i t. d.


I u istinu početak bio je težji, no što se i sam nadah. Kad ali ipak uztrajnošću,
voljom te podporom vriednih i odličnih drugova — gori
navedeni naum oživotvorismo ^ te tako i strašljivijim drugovom dokazasmo,
da u hrvatskih šumarah imade dovoljno inteligentnih i sviestnih strukovujaka —
za da se hrvatski šumarski list baš dostojno održati može, smatrao sam si
dužnošću, poći još i za korak dalje t. j . oživotvoriti ono, što se još prije malo
godina — medju hrvatskim! šumari u obće, smatralo tako rekuć nemogućim —


t. j . stvoriti hrvatski šumarski mjesečnik ravan inim sličnim strukovnim
listovom.
Kad no odnosni predlog VIII. glavnoj skupštini družtva na odobrenje podnesosmo,
našlo se je i onda članova, koji izticahu kojekakve dvojbe, vjerujuć
slabo u po nama obećani uspjeh.


Danas nakon svršenoga čina — nakon iznovice pruženoga dokaza — te zaključujući
ovaj tečaj lista — držimo, da smo najbolje dokazali, da smo mogli
podpunim pravom god. 1881. u članku : „Ogled ua prošlost" spomenuti tamo
iztaknuto, kao i to, da su hrvatski šumari u istinu vrstni i na polju strukovne
knjige takmiti se sa drugovi inih naroda.


Radeć oko toga, da stvorimo i omogućimo izdavanje hrvatskoga šumarskoga
mjesečnika, bijasmo čvrsto uvjereni, da list ovaj, uz mjesečno izdanje, mora
zadobiti novih i mnogobrojnih prijatelja, da će mu važnost po hrvatsko šumarstvo
tada morat biti uvažavana i od onih, koji možda bud s kojih razloga
priekim okom razvoj naš prate.


Znajući — ter imajući osvjedočenje, da je upliv ovoga lista bezuvjetno
od najveće važnosti po hrvatske šumare, razvoj i
spoznavanje hrvatskih šumarskih odnosa ja u obće, bila nam
vazda najprieča skrb, nastojati oko čim većega usavršenja samoga lista. U koliko je