DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 474 —


Nakon toga predje skupština na pretresanje družtvenoga prorafiuna zag. 1886.,
koji bude po predlogu odbora nepromienjeno primljen, uz dodatak, da upravljajući
odbor sliede ćoj glavnoj skupštini podnese predlog u
pogledu upotriebljenja od g. 1884. i 1885. nakon konačnoga obračuna,
preostavšega razpoloživoga viška, u svrhe nagradjenja
kojega hrvatskoga šumarskoga djela — odnosno pisca.


Zatim izabra skupština g. Perca i Zabundjiju u pododboi´, koji će imat
obaviti skontrovanje družtvene blagajne i družtvenih zaklada, naime zaklade
utemeljiteljne i zaklade pripomoćne.


Kod točke 9. dnevnoga reda, tičuće se razpravljanja pojedinih predloga
družtvenih pravila, prekinu predsjednik i opet na njekoliko časova sjednicu —
na što budu nakon dogovora i postignuta sporazumka, iza podulje debate, u
kojoj malo ne svi prisutni članovi sudjelovahu, po glavnoj skupštini jednoglasno
usvojene sliedeće resolucije, i to na predlog gosp. nadšumara Kesterčanka
resolucija:


IX. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva zaključuje,
da upravljajući odbor čim prije podnese visokoj kr.
zemalj. vladi obrazloženu predstavku u pogledu izdanja zakona
za uredjenje šumarske uprave t. z. urbarnih imovnih obćina
u Hrvatskoj i Slavoniji.
Na predlog šumara g. M. Starčevića pako resolucija:


IX. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva pozivlje
upravljajući odbor družtva, da obzirom na podneseno
skupštini obrazloženje g. M. Starčevića, sastavi, te visokoj kr.
zemalj. vladi podnese predstavku, da visokoista po smislu obstojećega
zakona za imovne obćine (krajiške) od god. 1881. §. 8.
ustroji za karnostni postupak proti činovnikom i službenikom
imovnih obćina, posebni disciplinarni sen at uz postupnik kako
no obstoji za državne šumske činovnike, te u kojemu senatu
svakako da bude imovna obćina zastupana.*
Napokon zaključi glavna skupština, da se buduća X. (redovita) glavna
skupština imade svakako tečajem mjeseca rujna 1886. obdržavati
u Novoj Gradiški — izraziv podjedno gradiškoj imovnoj obćini
u zapisniku zahvalnost na prij ateljskom odazivu đružtvu,
na što predsjednik nakon ovjerovljenja zapisnika, zaključi ovogodišnju glavnu
skupštinu, koja akoprem na žalost opet — i to vanredno — slabo posjećena,
ipak svoju zadaću podpunoma u interesu družtva rieši.


* Obrazložena izvješća tih predstavka doniet ćemo svojedobno u cielosti.