DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 508 —


Vrieme . Približuje se božić — a en^ nam pred vrati ved i nova godina. —
Narav je zaljuljana u zimski san, jedini se „earić" posprdava cičoj zimi, pjevucajući
veselo se provlači plotovi i živicami. — Osim Camovog drveda još se zelene božikovina,
borovica, praprut, slađki koren, jelenjak, pozidna i zelena slezenica, bršljan, veprinac
sa svojimi liepo crljenimi bobicami, koje de mnogo božidno drvo okititi.


Narod drži: ako je o božidu toplo, da de biti zima duga. Zeleni božić nagoviešta
bieli uskrs. Drvo, koje se posjede zadnja dva dana u god. ili pako prvih dana
nove godine, traje najdulje — niti de trunuti, niti de ga crvi napasti itd.


Šumarstvo . Badnje u visokih šumah sada su na dnevnom redu — sad je
prava doba sjede drveda. Kad pako jednom snieg zapane, kad nastane smrzavica, tad
i opet pravo vrieme izvoza nastaje. Za odved velike studeni treba ipak obustaviti sječu,
jer tad drvo rado puca kod obaranja, a i šumskom podmladku demo odviše štete nanjeti.
Sitnogorica sada se ipak nesmije sjedi.


Na šumske radnike, vozare i svinjare kao i raznovrstne šumske štetočince valja
sada osobito paziti; u kratko: po šumarsko i lugarsko-čuvarsko osoblje nastaje sada
doba naporna i mnogog poslovanja.


Lov . Hajka na divlje svinje, kurjake, lisice i zečeve sada je na dnevnom redu.
Sada se strieljaju srnjaci, — koji znadu osobito tamo, gdje je bilo bukvice, kestenja i
žira, tusti biti. Krzno svakovrstne zvjeradi sada je dobro i cieno, — valja dakle stupice
i gvoždja pripraviti. Divlje mačke, lisice i kurjake lovit demo i na čekanju sgodno,
kune i tvorce možemo tragom u sniegu sliediti. Za velike studeni dolaze zečevi u isto
vrtove — gdje ih lasno strieljati možemo i lov na vidre sada se izpladuje.


Od peradi love se po otvorenih vodah divlje guske i patke, i to obično pred
veder na zasjedi, — a hvataju se i na mreže. Ptice bravenjaci i melasi običavaju se
hvatati u zamke i vigove. Prolaz ptica selica svršava. Tako su ugare (Brachvogel)
prešle Zagreb 9. studena.


Početkom ovoga mjeseca nastaje parenje divljih svinja.


Raznovrstni taj lov, mogao bi mnogi naših šumara upotrebiti,
da sgodnom zvjeradi obogati zemaljski kao i krize vački zoologični
muzej, bud nađjevenom zvjeradi bud kosturi.


Ribolov . U ovome mjesecu mogu se sve ribe loviti, osim pastrve (glavatice^,
koja se sada mriesti, te se s toga nebi smjela hvatati.


Zakljudujud tako — taj naš šumarski koledar — pozivIjemo i opet gospodu
šumare, da nepropuste bar sada za dugotrajne zime, svrsi
shodnimi sitnicami, o lovovih i hajka, šumskih prodaja i sječa,
šumskih požarih i nepogoda, kao i inih po šumara zanimivih dogodovština,
te raznolikimi dlanci iz šumarskoga gospodarstva i
života, popunjati ovaj naš list, da tako u istinu postane onim, što
svi želimo, naime pravi odsiev duševnoga rađa svih hrvatskih
šumara. I. E.


f Umrli. I opet nam se namiče žalostna dužnost — da oglasimo smrt dvojice
naših drugova. Dne 26. listopada t. g. preminuo je u Sokolovcu u 53. godini života,
kr. šumar i član našega družtva Gustav Hottovy, nakon dulje i težke bolesti. Pokojnik,
koji je bio ljubljen od svojih drugova i vješt strukovnjak, ostavlja suprugu i nedorasla
sina Pokoj mu duši i dug spomen medju nami.


f Dne 19. studena pako umro je u Budojevicah u 58. god, života Todor Gelinek,
k. ug. taksator, priđieljen kao voditelj šumskom uredu u Belovaru.
Imenovanja. G. Josip Malnar, do sada šumar obdine Tiesno u Dalmaciji, izabran je
kot. obdinskim šumarom u Ivancu, kraj Varaždina.


G. Gustav Bohm , šumarski inžinir kod zemalj. vlade u Sarajevu, imenovan je
šumarnikom kod iste vlade.
Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.