DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 507 —


Šumarski zavod u Bulenbergu u Moravskoj. Primismo njeki dan program
toga privatnoga srednjega šumarskoga zavoda za god. 1885. — iz koga bilježimo
prije svega obdeniti napredak te škole, koji se tnedju ostalim ponajbolje
i u tome očituje, da sn ove godine (1885/6.) uvjeti primanja na zavod i opet pooštreni,
time, da se mladići želedi stupiti u rečenu školu — imadu
izkazati uz najmanje jednogodišnjom šumarskom praksom još i
svjeđočbom vrhu dobrim uspjehom svršenih nauka, od bar pet gimnazijalnih
ili realnih škola


Zavod brojio je lanjske godine u oba tečaja ukupno 42 slušatelja.


Rečeno izvješde sadržaje medju ostalim, takodjer i veoma zanimivi opis ravnatelja
g. A. Buchmajera, ob ovogodišnjem poučnom putovanju slušatelja, na njeka
uzor imanja u Galiciji.


Bi li šumarski institut u savezu sa zagrebačkim sveučilištem imao slušatelja
? Ovo pitanje vole stanoviti zagovornici isolirane naše šumarske škole, naročito
izticati — razpravljajuć u predmetu šumarske obuke. — Najbolji odgovor na stavljeno
po nami pitanje pako daje nam izvješće rektora visoke škole za zemljotežtvo u Beču


— glasom kojega izvještaja na istoj visokoj školi bilo minule školske godine iz Hrvatske
i Slavonije 17, a iz Dalmacije 4, dakle ukupno 21 slušatelj Hrvat.
Breza na novovjeke šumare.
Tužila se svietu breza Proti mrazu, koji duši —
Iz šumarskog jednog sreza: A nagrada, dragi bože!
Da šumarom nij´ po ćudi. Da me sjeće, gdje tko može
Sto se preveć plodi svudi, Za tolike moje službe
I da smeta drugim rodom Iz šumske me gone družbe!


U razvitku, svojim plodom. Nu već ni ja ću sgrizat.


ne


Zato teže, da izsjeku Već vam mane vaše snizat;
Brezu svud u ovom vieku. Da nećete steći slave,
Tako brezu danas kude,.


Ma si kako trli glave,
I na smrt ju svuda sude.


Sa učenim tim šumarstvom,
A ne znadu, da potraže


Naopakim gospodarstvom.
Moga svojstva, i uvaže:


Jel´ to Vaša šumska vjera,
Da lies dajem mnogoj spravi,


Da sjećete preko mjerS. —
Sitno granje svakoj slavi;


Hraste, bukve, smreke, jele,
Oganj dajem žestok i jaki.


I drveće svake fele ?
Da me hvalit može svaki.


A za puste gole sječe.
I šiblje se moje reže,


Pobrinut se nitko neće.
I u tvrde metle veže.


Na pustošne te golieti —


Moj sok jeste od lijeka,


Moje sjeme tad doleti.


Poznat još od pamti vieka.


Te na vjetru i na buri


A tko će mi poreć slavu:


Ko sirotče prokuburi.


Da znam mnogu tvrđu glavu,


A vaši će unuci me


Navrnut na stazu pravu ? !


(Kad pritisnu ljute zime)


Mnogom vrtu i nasadu


I te kako dičit, hvalit —


Moram služit za paradu.


A na otce svoje žalit:


U odgoju još nejakom


Što na brezi ostaviše,


Dobro dodjoh dosad svakom :


Da im ona šume diže. . . ,


Proti vjetru, koji suši —


J. E.
Šumarski koledar za mjesec prosinac. Prosinac imade 31 dan. Mjesečne
miene nastaju: Mladj dne 6. u 2 sata 20 č. u noći. — Prva k dne 14. u 7 sati
25 čas. več. — Uštap dne 21. u 10 sati 2 č. veC, — Trećak dne 28. u 1 s,
25 časova večerom.