DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 506 —


očuvaju, eventualno na izbojih se razvijajuće grane valja u svrhu uzgoja ravnog i jakog
materijala do 1 m. visine pozorno odstraniti.


U trećoj, a često vee i u drugoj godini biti će mnogi izboja jur dorasli, te za
tvorenje palica sposobni; slabiji se izboji medjutim imadu još godinu dana ostaviti, dok
dovoljno ojaćaju.


Takovim se načinom može i do deset kukastih štapova na jednoj grani uzgojiti.
Kad smo palice odrezali, odpili se grana, dočim se na njezino mjesto i opet druga
spomenutim načinom previje.


Računamo ii na jedan grmak poprečno samo 10 kukastih štapova u ukupnoj
vriednosti od 10—20 nove. iliti poprečno po komad 1´5 novč., to možemo polučiti
po grmak za dvie do tri godine 15 novč. iliti po katastralnu ral 15 hiljada štapova
po 15 for. hiljadu uzimajuć, daje 225 for. odnosno po ral i godinu dobitak od 75 f.


Svakako dobit vrieđna pokušaja i ono malo opisanog truda.


Lugarnica u Temešvaru. Dne 27. listopada t. g. otvorena bi uz intervenciju
ugarskoga ministarstva poljodeljstva u Temišvaru nova magjarska niža šumarska škola. Ministarstvo
zastupano bje po ministerijalnom savjetniku g. A. pl. Beđii-u. Zavod broji
danas 9 pitomaca, koji godišnji prinos od 150 for. plaćaju.


Visoki lov. Dne 2. studena i slieđećih dana, obdržavan bi u Opeki kraj Varaždina,
na imanju grofa Marka Bombela, u čast prispjevšem nadvojvodi Franji Ferdinandu
veliki lov na fazane i zečeve, kojemu prisustvovahu svi grofovi Drašković te
više drugih hrvatskih aristokrata. Lovina da je bila izvrstna i obilna.


Pošast zečeva u Kranjskoj. Nije tome dugo, što je u susjednoj Kranjskoj
prestala harati t. zv. račja kuga (Krebspest). a eno već i opet javljaju s onih strana,
da se medju zečevi na lievoj strani Save prema štajerskoj međji pojavila pošast. —
Nadjeno i ubijeno je bo više zečeva, kojim bješe jetra i pluća posve okržljala, zečevi
ti posve su bili omršavili te do smrti iznemogli. Uzrok tim pojavom još se nemogaše
konstatovati.


Ribarski tečaj na šumarskoj akademiji u Tharandu. Tečajem mjeseca
studena, obdržavan bi po običaju takodjer i ove godine na zavodu Tharanđakom —
slobodan kurs za ribai´stvo — trajući tri dana — slušatelja bijaše množtvo iz svijuh
krajeva Njemačke. — Kad će se kod nas jednom o tom nastojati?


Lov u reviru zagnebačkoga nadbiskupa. Čitamo u Nar. Nov. Dne 12. studena
držan bi u Dužiekom lugu kraj Lekenika, u kojem je šest godina bila lovostaja
— oveći lov — uz slieđcći uspjeh, ustrieljeno je 6 srnjaka. 2 srne, 7 lisica, 2


šljuke i 4 zeca. Lov rukovodio je vlastelinski šumarnik g. F. Rosipal.


Po čem se razlikuju stare guske i patke od mladih? Poznati lovac i
suradnik ovog lista saobćuje nam o tom sliedeće : Prva znaaienita razlika izmedju
starih i mladih gusaka i pataka jest razlika u glasu, kada gaču — kod prvih bo je
krupan, a u mladih sitan. Mlade guske i patke imadu nadalje okrugli trbuh, dočim je
starim više napred naprčen i šiljat; najglavnije obilježje pako u tom pogledu jesu noge,
mlade bo imadu šiljaste nokte, a taban im je mekan i malen, dočim su kod starih
nokti tubasti, a taban im je velik i tvrd. Ni krila niesu u mlađih tako tvrda kao u
starih ; isto tako nije kod mladih ni kljun tako tvrd i crljen kao kod starih; grkljan,
kad ga medju prsti stisnemo, kod mladih je mekan i popustljiv, dočim je kod starih tvrd.


Ustrielio medvjeda. Vadimo iz ..Narod. Nov." : Sluga g. J. Ribičke, šumara


vlastelinstva kneza Thurn-Taxisa, imenom Martin Petranović, uputio se 11. listopada


o. god. s puškom u šumu „Šaroglin" u delničkoj podžupaniji. U jedan put opazi M.
Petranović, gdje mu se približuje velik, po prilici 8 godina star medvjed. Petranović
ostade na mjestu zapanjen, ali ipak neizgubi-prisutnost duha, skine s ramena pušku i
naperi ju u medvjeda. Glas puškina hitca, koji srećom nije promašio cilja, razliegao se
je daleko po šumi. nu još dalje čuo se strašan rik ranjene zvieri, koja se je njeko
vrieme okolo bacala, a onda ostala na mjestu. Smion lovac dobio je nagrade za ubijenoga
medvjeđa 15 for.