DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 505 —


Postupak pri tora jest slieđedi: Za da se po mogudnosti jeftina surovina dobije, uporabljuju
se samo talsova stabla, Iioja niesu prililadna za iuaku izradbu n. pr. za lies,
gradju itd., dakle od starih hrastova samo grane i svrži, koje ua gornjem kraju manji
promjer od O´l iniadu, a naročito pako i u tu svrhu cene korienje hrastovih stabala.
Prije bilo je običajno to drvlje guliti od kore, danas se to medjutim više nečini, dapače
tanin, dobiven iz neoguljene hrastovine, još je bolji. Priredjeno drvo dolazi na
kolicah, sličnim onim, što se u pilanah za privoz panjeva tiporabljuju, do parom tjeranih
strojeva, gdje se drvo u circa 2 m. m. debele luči razkomada. U uzporedo stojeće
kace, u koje se u svaku po 2800 kg. tog triešca pažljivo naslaže, dovadja se
kipuda voda kroz cievi sličnim načinom, kako to u parnih praonicah rublja biva, koja
voda iz triešča tanin kao i sve ostale u vodi topive tvari izvadi. Ovaj sok se onda
tako dugo kroz druge, jur sa manje više izluženim triešdem napunjene kace vodi, dok
ne zadobije maximum gustoće, u kojemu stadiju uronjeni Baumeov oreometar 2´5 stupnja
pokazuje. Kad je tekudina jednom tu gustoću postigla, tad se po malo na 30 do 35
stupnja ohladi u posebnih kaca. Zatim joj se dodaje nješto krvi i 300 gr. sumporne
kiseline, za da se prva, nakon što se tekućina i opet ugrije na 60 do 65 stupnjeva


coagulira i staloži, dočim pri tom takodjer i ostale u tekućini plivajude čestice krutih
tvari, kao što gumi, biljevni liep itd. sobom potegne.


Za čišćenja na 2 stupnja B. spadši sok se sada u posebnih strojevih , sličnim
onim u sladoi´anah, koji se u slične svrhe upotrebljuju, kuhanjem pri nizkoj temperaturi,
uz pripomoć djelomice od zraka prostog prostora jače koncentrira, dok extrakt nepokazuje
gustoću od 20 do 25 stupnja. U ovom je stanju već sposoban služiti kožarom
za progresivno jačanje triesla. Ovaj extrakt, koji omogućuje znatno ujednostručenje
do sada običajne manipulacije strojenja, te tako i pospješuje čitavi dosadanji dosadni
i dugotrajni postupak strojenja, prodaje se obično za 45 franaka po 100 kilogr., što
je svakako znamenita dobit, uzmemo li u obzir malovrieđnost uporabljene surovine. —
Toliko o dobivanju tanina u francezkoj tvornici g. Luea. Konačno želimo, da nam
koji od drugova, službujućih u Slavoniji, do sgode koju obširniju
i o našoj tvornici u Županjisaobći.


Uzgoj palioa. Na strani 415. i sliedećih ovoga lista spomenusmo članak g. M.
Radoševida: „Tvorenje palica." Kao nadopunjak tamo spomenutom dajemo u sliededem
izvadak članka, što no ga je g. J. Križek u br. 45. lista „Oesterreichische Forst-
Zeitung" pod naslovom: „Eine beachtenswerthe Niitzung" objelodanio.


Uz ina industrijalna poduzeća ustrojena bi u okolici Brogyana u Magjarskoj ta


kodjer i tvornica štapova u Zay - Ugr6cy-u. Tvornica ta izradjuje ponajviše palice od


Ijeske i svibovine.


Nedavno me upozoriše na jake kuke (držala) ljeskovih izboja. Pošto naravnim!
kukami proviđjeni štapovi daleko vedu cienu imadu od onih sa umjetno prićvršdenimi
držali i bez kuka, te pošto se osobito prve vrsti traže — to si preduzeh stvar potanje
izpitati, poduzimajud pokušaje ne Ijeskora, ved cienijom svibovinom (Cornus raas), koji
mi podpuno uspješe.


Izkustvo uči, da ako se grane rečenih vrsti grmaka nasjeku, tako, da se zasje


čene grane u horizontalni položaj smjestiti mogu, da iz te grane onda vertikalni izboji


potjeraju. Uporabljujući tu činjenicu, valja zimi ili u proljede sa grmaka odrezati sve


izboje, do dva ili tri, tro- do oetirgodišnja izboja; te ostavljene grane iliti stabljike


zasjeku se do na pol, zatim se oprezno zavinu, bez da se prelome, te se tad u hoi-i


zontalnom smjeru zabijenom u zeinlju kukom pričvrste. U proljedo potjerati de više


pupa na toj horizontalnoj stabljiki, čineć tako — pošto iz horizontalne grane rastu —


štapove naravnimi kukami.


Želimo li raeionaln^e postupati, to valja sve nepotrebne i krivudaste izboje, još


dok su zeleni, odstraniti, a nadalje paziti, da se mladi izboji naročito od griza marve


S4