DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 502 —


iz Vukovara na 58,855 for.; ponuda „Societe đ´ Importation de Chene" i/. Barća na


61.381 for.; ponuda Seđlakovića i sina iz Osieka na 63,500 for. i ponud a d ostalca
^Union banke u Beču" sa 86.250 for.
Prigodom na dne 3. studenoga t. g. u Velikoj Gorici obđržavane dražbene
prodaje od 500 komada hrastovih stabala iz šume urb, imovne obćine „Pod otočje",
proeienjenih na 6173 for. 72 nč., stigle su samo đvie ponude, i to ponuda Šepovića
iz Siska na 6500 for., te ponuda dostalca J. Auscha iz Zagreba ponudom
od 8250 for.


Na dne 23. studenoga t. g. obdržavana bi kod gospodarstvenog ureda II.
banske imovne obćine u Petrinji dražbena prodaja od ukupno 2969 hrastovih stabala
u procjenbenoj vriednosti od 18.499 for. 90 nč. iz sliedećih šuma, i to: „Krnđij a


III. i IV." sa 44 hrasta, procienjena na 1549 for. 47 nč.; „Krndija " okružje VIII.
sa 56 hrasta, proeienjenih na 1126 for. 63 nč.; „Žabarski bok" okr. IV. sa 65
hrasta, proeienjenih na 1647 for. 58 nč. ; „Dvojani " okr. VII. sa 7 7 hrasta, proeienjenih
na 1382 for. 86 nč. ; „Čadjavski bok" okr. IX. sa 281 hrastom, proeienjenih
na 5295 for, 44 nč.; „Evin luđjak" okr. XIV. sa 157 hrastova, proeienjenih
na 614 for. 72 nč. i „Karlica" okr. V. sa 1924 hrasta, proeienjenih na
44159 for. 80 nč.
Gospoštija „Paukovec " (M. Leitgebel) prodala je dne 30. listopada t. g. iz
vlastelinskih šuma 800 hrastovih stabala za 2400 for.
Gospoštija „Virovitička " (knez Schaumburg-Lippe) prodala je i opet ove godine
64.500 hrastovih stabala iz vlastelinskih šuma. Dostalae bi trgovac Valentin iz BarCa.
Vlastelinstvo „Obrež" (V. pl. Špišič) u zagr. podžup. prodalo je trgovcu V.
Marencu 400 hrastova iz vlastelinske šume za 1300 for.
Prigodom na dne 14. stud. kod poglavarstva građa Petrinje obđržavane dražbene
prodaje 2593 hrastova, proeienjenih na 43.014 for. 32 n., polučen bi slieđeči uspjeh:


I. Ustmene ponude staviše gg. L. Blažić na 43.100 for, Tomaj i Benedikt
na 46.000 for., Hartman na 47.500 for., Šepović na 48.000 for., Rosenberg na
48.700 for., Maravid na 49 000 for., Gumersbach na 49.100 for., Burgstaller na
50.550 for., Trontl na 51 000 for.
II, Pismen e ponude : Zagrebačka eskomptna banka na 48.300 for., Trontl
i Šneler na 45.150 for., Tomaj i Benedikt na 44.777 for., L. Blažič na 45.100 f,
Fabac na 43.520 for. i Rechuitze r na 54,509 for., koji bi poslieđnji po tom imao
biti dostalcem, nu kako nam prijatelj piše, tomu nebje tako, jer je kod nastavljene
sjednice magistratskog vieda jedan od prisutnih trgovaca najedanput došao sa naknadnom
ponudom, nađmašujućom ponudu g. Rehnitzera za 1000 for, — koju ponudu
poglavarstvo u toliko uvaži, da je zaključilo za dne 27. stud. u zkličnu
eienu od 55,500 for. ponovnu dražbu razpisati. —


N a dn e 3, prosinc a o. g. obdržavati će se kod kr. podžupanije u Križu,
pismena dražbena prodaja od 257 hrastova iz šume „Gornji Jelinščak" spadajući urb.
imovnoj obćini „Grabovpotok — dolnja Vlahinička" procienjeni na 6.665 for, uz uzkličnu
cienu od 7000 for.


Na dne 9. prosi ne t. g. obdržavati če se kod šumsko-gospodarstvenog ureda
imovne obćine križevačke pismena dražbena prodaja od ukupno 661 hrastovoga stabla,
sa 156,091 m´´ cjepkog i 82´98 inog gradjevnog drva, proeienjenih na 13.615 for.
47 nvč. a nalazećih se u imovinskih šuma „Križki lug" (50 4 stabla), „Trupiski gaj"
(129 hrastova).


Vlastelinstvo „Mirnovec" (F. Reizer) kraj Samobora imade do 1000
komada kestenovih stupova za brzojave na prodaju iz vlastelinske šume „Minoveekl gaj".
Vlastelinstvo „Borongaj" (presv. g. biskup GaSparić) prodalo je trgovcu


g. Auschu 300 hrastova za 3000 for.