DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 501 —


Enciklopedija gospodarstva. Troškom i nakladom kr. zemalj. vlade, odjela za
unutarnje poslove, izašla je netom: „Pođuka u ratarstvu i gospodarstvu za
praktičn u porabu" . Knjiga ta obsiže u velikoj osmini na satiniranom papiru 50
tiskanih tabaka, a ukrašena je sa 470 uz tekst tiskanih likova i 1 tablom za svilogojstvo.
Ovo djelo sastavljeno i uredjeno po prvih gospodarskih vieštacih u zemlji,
oslanja se doduše na najbolja i najglasovitija djela gospodarske znanosti, što ih poznaju
strane takodjer književnosti; nu svaka je gospodarska grana priudešena i popunjena
prema našim ođnosajem. Knjiga se dobiva u svih zagrebićkih knjižara te
stoji : tvrdo vezana 2 for. U platnu 2 fr, 30 n6., a sa zlatnim naslovom 2 fr, 50 nč.


Četiri hiljade godina stara hrastovina. Čitamo u „Oesterr. Forst-Zeitung" :
Na medjunarodnoj izložbi u Anwersi, pobudio je osobitu pozornost, ogromni, skoro
fosilni hrastov trupac, koga u južnoj Franoezkoj izvadiSe iz korita njeke rieke. Deblo,
kojega je drvo ležanjem u zemlji zadobilo tvrdoću i boju željeza, dugo je 31 metar, a
promjer mu iznaša na dolnjem ki-aju 3-5 m. težina pako okruglo 55.000 kg. Po godovih
mu prosudiše starost na 4000 godina, a po drugih znacih zakljuSiše, da je to drvo
oko 2000 godina u koritu rieke zakopano ležalo.


Znak vremena. Poglavarstvo obdine Odra, obratilo se na kr. podžupaniju zagrebačku
molbom, za da bi se takova obratila predstavkom na visoku kr. zemalj. vladu
radi izdanja zakona za uredjenje ođaošaja urbarnih šumsko-imovnih obdina.


Promet s dužicami. Tečajem mjeseca rujna dovezeno bi u Trst ukupno
207 956 komada francezkih dužica, i to za trgovačku kudu :


J. B. M. Gairard 1,253.552 komada
Christian Gafiinel 410.666 „
Camillo M. Tiirk .... . 343.957
G. M. De Amicis 42.061
Th. Schadelock 15.200 „
Grunwald et Comp 11.000 „
Giov. Tayan 3.125 „
Ukupno 7 ^ 2,079.561 komada
Istodobno se izvezlo preko Trsta 1,058.172 komada, od kojih u Francezku


574.135
komada.
Preko Rieke se pako izvezlo u rujnu 4,857.819 komada, od kojih i opet za
Francezku 473.219 komada.
Češko šumarsko-školsko đružtvo, obđržavaše ove godine pod pređsjednič


tvom
Njegove preuzvišenosti gosp. grofa Ernsta Waldsteina, svoju dvadasetičetvrtu


glavnu skupštinu. Drnžtvena glavnica iznaša glasom izvještaja 187.033 for. 55 novč.


iliti za 1147.47 for. više no pi´ošle godine; glavnica mirovinske zaklade za profesore


šumarskoga zavoda iznaša 47.595 for. 12 novč., te se povedala od lani za 6284,39 fr.


Na zavod primljeno jest početkom idude školske godine od 72 molitelja njih 42. —


Zavodske sbirke znatno su umuožane.


Šumske prodaje. (X.) Prigodom na dne 26. listopada t. g. kod šumskog


ureda brodske imovne obćine u Vinkovcih obdržavane dražbene prodaje polučen je


sliededi uspjeh :


Sumu „Kusare", koja bje procienjena na 23.446 for., sa 613 hrastova i 10


briesta, dostao je E. Poor za 46.999 for. Šumu „Iztočue Kusare" sa 2882


hrasta, 10 jasena i 9 briesta, procienjenih na 185.523 for., dostao je Wil. Wer


han
za 227.712 for. Šumu „Mašanj" sa 686 hrasta, 2 jasena, 31 briestom i 31


grabom, prooienjenu na 17.023 for., dostao je E. Poor za 28.999 for.


Prigodom na dne 17. listopada t. g. kod vlastelinstva Dolnjomiholjačkog obdržavane
dražbene prodaje od 1442 komada hrastovih stabala u XVI, dielu šume „Karaš"
postignut bi sliededi uspjeh: Ponuda stiglo je ukupno 4, i to : Ponuda W. Hiller