DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 12. u ZAGREBU, 1. prosinca 188S. God. IX.


IX. Glavna skupština šumarskoga družtva.
Polag u 11. svezku o. 1. po predsjedničtvu hrv.-slav. šumarskoga družtva
objelodanjenom programu, obdržavana bi na dne 16. studena t. g. u prostorijah
slavnoga hrv.-slav. gospodarskoga družtva u Zagrebu, ovogodišnja po broju deveta
izvanredna glavna skupština družtva.


Točno u urečeno vrieme bude skupština po predsjedniku družtva velemožnomu
g. M. pl. Durstu otvorena, te pozdraviv isti prisutnu gospodu izvanjske
članove p. n. g. Miju Zubundjiju, prof. Vladimira Kiseljaka, Šandora Perca i
Martina Starčevića, kao i prisutnu gospodu iz Zagreba — razjasni i obrazloži
skupštini, s kojih razloga je bio upravljajući odbor družtva primoran, svojedobno,
za ovu godinu u Novoj Gradiški urečenu IX. glavnu skupštinu odgoditi,
odnosno ovogodišnju izvanrednu glavnu skupštinu sazvati u Zagreb — te pozove
konačno u smislu dnevnoga reda skupštinu da izabere perovodju za
skupštinu. ´ ´


Perovodjom bude na to jednoglasno izabran g. šumar Martin Starčević.
Zatim pročita družtveni tajnik g. dr. V. Keroskonj izvješće o djelovanju
upravljajućega odbora tečajem g. 1885. — kako no ga u VIII. svezku o. 1. u
cielosti objelodanismo, koje izvješće skupština bez primjetbe na znanje uzme.


Kod 4. točke dnevnoga reda: ,Izbor družtvenoga pokrovitelja" zaključi
skupština na motivirani predlog g. tajnika Ker6šk6ny-a za sada još odustati
od izbora pokrovitelja, te izbor takovog staviti na dnevni red dojduće skupštine.


Zatim predje skupština na u dnevnom redu stojeći izbor drugoga podpredsjednika
družtva — ovdje odgodi predsjednik ponajprije skupštinu na pet
časova — dogovora radi. Kod zatim nastavljene sjednice, budu izabrana u
skrutinij gg. V. Kiseljak i I. Ettinger, na što se prešlo na glasovanje, te je
rezultat izbora bio taj, daje većinom glasova izabran podpredsjednikom
družtveni član i veleposjednik presvietlig. grof Rikard
Sermage.


Kod točke 6. dnevnoga reda, izpitivanje zaključnoga družtvenoga računa
za god. 1884., budu izabrani za revizore g. V. Kiseljak i Š. Pere, koji će izpitivanje
računa naknadno preduzeti.