DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 499 —


Bilo bi pako svakako uputno, kad bi solidni trgovački krugovi putem
trgovačkih komora, u tom predmetu učinili potrebno, za da se tako bar po
mogućnosti za buduće protiva postupku gori rečene vrsti ograde.


Tim zaključujemo sa sada ta razmatranja, držeć da nam je pošlo za rukom,
i onim koji to možda do sada poricahu, dokazati, veliku važnost i znamenitost
poznavanja, šumarsko-trgovačkih podataka i odnošaja, po svakoga naobraženoga
šumara, a time svrsi shodno označiti i onaj u istinu tjesni odnošaj, koji osobito
u nas, medju šumari kao producenti i šumskimi trgovci kao konsumenti, u
pogledu interesa obijuh postoji, a i postojati mora.


ISaziličite -viesti.


Slava dvadesetpetgođišnjiee kr. gospodarskoga i šumarskoga učilišta


u Križeveih. Kako to jur poznato, slavio je križevački gospodarsko-šumarski zavod,
dno 18. studena t. g. i sliedec´e dane, đvadesetpetgodišnjicu svoga obstanka. Svečanost
obavljena je strogo po objelodanjenom programu uz svestrano sudjelovanje pučanstva
grada Križevca i okolice.


Osim domaćih odličnika: presvietlog g. biskupa Ilije Hranilovića, prečastnog g.
kanonika Gjure Badovinca, g. baruna Ljudevita Ožegovio´a, g. Marcela pl. Kiepacha, velečastnog
g. župnika Dragutina Perkida, gradonačelnika g. Ferde Bubanovića, bivšeg saborskog
predsjednika g Josipa Vuščiča, te ostalih ličnostih činovničkog kao i gradjanskog stališa,
sudjelovaše kod svečanosti tajnik kr. zemalj. vlade g. Josip Eugen Tomii5, presvietli gosp.
grof Mii´oslav Kulmer, ravnatelj šumarstva g. Milan pl. Durst, g. barun Vladko Vranicany,
izvjestitelj g. Dr. V. pl. Ker6šk6ny, tajnik zagreb. gosp. družtva, g. Fran Kuralt, tajnik
trgovačke komore g. Milan Krešić, veletržac g. Josip Sriča, tajnik slavonskog gosp. družtva
Gjuro pl. Iliji(5, kr. nadšumarnik g. Julio Anderka, urednik Šum. lista i kr. žup. nadšumar
g. F. Kesterčanek, nadšumari imovnih obćina gg. Bogoslav Hajek, Mijo Zubundjija,
Robt´rt Fišbach, Vinko Benak, Sandor Pere, te kojih 20 inih bivših slušatelja zavoda.


Ravnateljstvu zavoda stiglo je za svečanosti sa raznih sličnih zavoda, gosp. i
šum. družtva, kao raznih ličnostih silesija brzojavnih i pismenih pozdrava, od kojih nam
naročito spomenuti one; rektora visoke škole za zemljotežtvo u Beču g. Gustava
Hempela, češkog šumarskog družtva, galičkog šumarskog zavoda, škola lugarnica u
Agsbachu i Gussvverku, šumarske škole u Weisswas8eru, rektorata zagrebačkog sveučilišta,
kranjsko-primorskog i austrijskog državnog šumarskog družtva, družtva inžinira
i arhitekta u Zagrebu, presvietlog g. grofa Gjure Jellačida, narodnih zastupnika Dra.
Franje Markovića i Tadije Smičiklasa, urednika „Gosp. Poučnika" Petra Biankinija,
zastupstva I. banske imovne občine, vlastnika „Oesterr. Forst - Zeitunga" Huge
Hitschmanna, presv. g. baruna Hochenbrucka, gospodarske škole u Kesthelu i t. d.


Profesorski sbor zavoda, kao i svečanostni odbor, nastojao je iz svih sila, da zadovolji
zadatku — a povoljno vrieme — omogući, da se obsežan program svečanosti
mogao i doista u svih točka podpunoma provesti.


Velika zasluga ide takodjer i slušatelje kao i gradjanstvo grada Križevca, koje
nije štedilo ni troška ni muke, samo da dokaže privrženost, odnosno interes, prema
zavodu.


Pošto nam je obećano potanje izvješće čitave svečanosti — zaključujemo ovdje
devizom, koju je velečastni g. župnik križevački Dragutin Ferkić, blagoslivljajuć prvu
zavodsku zastavu (reflektirajuć na devizu godine 1242. u Križeveih blagoslovljene za