DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 498 —


0 samoj toj proizvodnji doniet ćemo medjutim u svoje doba
potanjih podataka.


Iz Siska se izvezlo počamši od mjeseca svibnja do konca listopada okruglo
23 milijuna komada dužica, od koje se količine ponajveći dio izveze na Rieku.
Gledom na pojedine mjesece, izvezlo se iz Siska dužica:


u mjesecu svibnju ukupno 2,342.950 komada


lipnju 2,260.800


srpnju 7,477.000


kolovozu , 5,525.500


rujnu 7,780.830


listopadu , 5,744.000


dolazi dakle poprečno mjesečno po 5´5 milijuna komada.


Sveukupno se pako to vrieme (1885.) u Sisak dovezlo 48,890.000 komada
dužica, nadati se medjutim, da će ovogodišnja (l884/o god.) proizvodnja, dok
nova roba i opet prispije sva razprodana biti.


Razmatrajući proizvodnju dužica kao i ine raznovrstne hrastove robe, za
posliednjih godina u naših krajevih, čovjeku se i nehotice namiče pitanje: kako
će to još dugo trajati? Mjerodavni faktori mniju najviše 20—25 godina! —
A što onda?


Zaključujući time ta naša razmatranja, spomenuti nam je konačno još
jednu činjenicu, koja svu pozornost mjerodavnih faktora zaslužuje, — a to je
činjenica, da se u posljednje doba u nas kao uobičajilo — obće poznata, te
običajem potvrdjena pravila — kojih se kod obdržavanja dražbenih prodaja
držati imade — mimoići odnosno krnjiti. U posliednje bo doba, kako
nam prijatelj piše, dvie gospoštije, aijedna gradska obćina, usljed
naknadno prispjele veće ponude, od dostalčeve — uzimajuć tu
novu ponudu za temelj, nakon propisno i sa dražbenimi uvjeti
suglasno obavljene i valjano zaključene dražbe uz pismene
ponude, najedanput odrediše na uštrb dostalca novu dražbu!
Mi držimo takov postupak posve inkorektnim, koji, bude li se opetovao, zdrave
postojeće odnošaje, u nas običajnog načina prodaja šuma, pomrsiti mora, i to
na bezuvjetnu štetu naših producenta, pošto se nikoji solidni trgovac s takovim
neopravdanim i bezobzirnim postupkom sprijateljiti neće, koji mu stavlja
u izgled, da bude u najboljem slučaju procjeniteljem za drugoga, koji neimajuć
možda ni iz daleka tomu potrebnih svojstva, a možda i iz zlobe, —
na temelju solidne ponude prvoga, svoju ponudu gradi bez troška i muke.
Prodavaoc neka si promisli po volji uvjete pod kojimi razpisuje
dražbu, al kad ju je jednom razpisao i uvjete označio,
onda zahtjeva poštenje, da ih se i drži. Pojmimo konačno još donjekle,
ako privatnik koji, proti tako obće ustanovljenim pravilom šumske trgovine
pogrieši, nipošto pako nebi znali opravdati takov postupak n. p. kod obćina itd.