DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 497 —


Brst se dobavlja od starog hrašća, a spravljaju ga u sušah i u šumi za
zimsku krmu. Pravo ribolova u Neretvi, u kojoj u obilju pastrva i glavatica
imade, daje se od godine do godine u zakup, a na dobu lovostaje se osobito
strogo pazi."


Toliko 0 šumarskih odnošajih u prenavedenom članku — žalimo samo, što
nam nijedan tamošnjih šumara, sam neposredno o stanju šumarstva tamošnjih
krajeva ništa nejavi.


Šumarsko-trgovačka razmatranja.


XV.
Austro-ugarski erar vrlo je nerado sve do najnovijeg vremena primao
za brodogradnju hrastovinu, potičuću iz hrvatsko - slavonskih nizina, sada ipak
već se i u tom pogledu odnošaji i to nama u prilog promjeniše.


Poprečno se danas godimice proizvaiija brodogradjevnog drva 3500—4600 m*
Najobičnije dimenzije bijahu pri tom: duljine 12´3, 12´7, 13-6, 147 i 17-6 m.
i t. d., širine pako 52—80 cm., debljine opet 39´5—50 cm. i to uz sliedeće
ciene: I. razred 55 — 60 for, slabije vrsti pako 28—35 for. po kub. metar
u Sisku.


Isto tako preuze u posliednje doba u Hrvatskoj mah proiiivodnja bukovih
tavoleta, te je naročito u posliednje doba podignuto po ovdašnjih bukovih šuma,
više dosta znamenitih pilana, od kojih spominjemo one u Moslavini, Bistri,
Opeki i t. d. Ciene poprečno lO´SO for- franco u Trst. Željezničke podvlake
još se sveudilj traže, te plaćaju velike sa 1-25- 1-35 for., malene pako po
085 for. — te je naročito veći kvantum odpravljen u posliednje doba iz Rieke
u Dalmaciju, za gradnju tamošnjih željezničkih pruga.


Uzprkos toga da je i ovogodišnja proizvodnja dužica nadmašila tekuću
potrebu (proizvodnja za g. 1884/85. iznaša do 49,000.000 komada), ipak se
bilježe već i njeke nove prodaje, a i ovogodišnje dražbene prodaje hrastova
obavljene su preko nade dobrim uspjehom. Tako je n. pr. tvrdka Benedikt i
Tomaj jur prodala na račun nove proizvodnje jedan milijun komada dužica uz
cienu za ´"´/i pro mile u Sisku od 194 for. tvrdki Gairardi u Trstu, — tvrdka
Guttman pako ab Drnje 1 milijun komada uz cienu od 200 for. pro mile "´/i
tršćanskoj tvrdki Pagun i Ch Gaffinelli. Viesti dolazeće iz Francezke takodjer
su povoljne.


Upućeni, ma sve da još ovogodišnje prodaje konačno ni dovršene nisu,
ciene proizvodnju godine 1885/86 već sada na više od 50 milijuna komada, kod
koje količine se proizvodnja Ugarske samo na 3, ona Bosne pako sa 4-5 milijuna
u račun uzimlje, dočim sav ostatak na naše šume odpada. Gospoštijske
šume vlastelinstvah Miboljac, Virovitica, Kutjevo i Vukovar, same će dati do


7 milijuna komada, najviše pako naravno i opet odpada na krajiške hrastike.