DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 496 liepimi
mladimi sastojinami, na koje se nižu i opet prekrasne visoke bukove
šume, a vrli ovih i opet alpinski travnici, zatim smrekove i jelove sastojine; a
po još višjih planinah kesodrvina, a napokon golo kamenje, uz pojav viećitog
sniega.


U ovom šumovitom kraju, sagradjeno je za posliednjih trijuh godina 6
pilana na vodu. Dvie pilane dobavljaju potrebne im trupce iz nedaleka do
600 ha. zapremajuće jelove šume „Preslica", iz koje će se uz 50"/o izradbu
moći do 120.000 m´´ čiste laktovine dobiti. Izvozni odnošaji povoljni su. Ciena
na panju iznaša za 1 m^ zdravog drva 1.50 for. Treća pilana „Biela" dobavlja
trupce — crvene jele — iz šume „Kakvovac i Kišer". Sječi dorasla drvna
gromada ocienjena jest na kojih 30.000 m´´ drva izvrstne kakvoće Proizvadjaju
se daske počamši od 3 cm. debljine. Ciena drva na panju iznaša 1.40 for.
Četvrtu pilanu sagradio je župnik u Orahovici, namjerom, da eksploitiše do


33.000 m´ imajuće borove sastojine, duž Neretve. Napokon se još dvie pilane
nalaze u ,Jelbaru", mjestu odaljenom tri sata od Konjice, te stojećem u svezi
sa glavnom cestom, koja je odaljena 1 sat — posebnim nu dosta lošim putem.
Trupci se dobavljaju sa pograničnih vrhova (Rottanne), nu sami troškovi dovoza
do pilana, kao i dalnji izvoz robe na tovarnih konjih, do glavne ceste, toli su
ogromni, da obje te pilane neznatnom dobiti rade. Ciena drva na panju iznaša
1.20 for. po m^. Pilana okružne oblasti u Mostaru, nalazeća se na Tresanici
potoku — sada neradi.
Poprečno plaćaju vlastnici pilana: za podsjek stabla i razpiljenje istog u
trupce po 4 m. dugačke, uz istodobno gulenje debla, po stablo 20 nvč. Za
dovoz trupca iz šume u dolinu takodjer 20 nvč. Za dovoz iz doline do pilane
pako 10 nvč. po trupac. Za izvoz izradjenih dasaka, po 4 komada na tovarnog
konja i za odaljenost po 2 sata, po komad 10 nvč. Dalnji izvoz dasaka u Mostar
pako drumom stoji po komad 20 nvč. Ciena jedne 4 m. dugačke i 3 cm.
debele daske pako iznaša u Mostaru 80 nvč.


Gradjevnog drva malo se proizvadja, a npotrebljuju se do sada u tu svrhu
jedino stara borova stabla. Običajne duljine jesu 6, 8 i 10 metara, debljine
**/i2, ´^/2o, ^^jiii, ^"/2Muhamedanci.


Drvo se prodaje uz pismene ponude, te pripada pravo potvrde, do vriednosti
od 200 for. okružnoj oblasti, za veće gromade pako zemaljskoj vladi.
Doznačivanje gradje obavlja nadlugar doznakom na panju. Sječa se imade ovršiti
u propisano doba. Debla se izradjuju sve do 15 cm. debljine na vrhu. Nakon
premjerbe i obračuna sliedi izplata takse. U okružju Konjičkom, spomena je
vriedna još i oko 2122 ha. zapremajuća šuma „Crnagora", koja do 40´´/o raehke
gradje sadržaje, nadalje visoke bukove šume Ivan. Bitovanja, Neretvica, Zec
planina, Sirovagora. Ljubina, Crnivrh, kao i čitava gornja planina, a napokon
i kestenici kod Bojnice.


Od nuzgrednih šumskih užitaka spomenuti je naročito ruj, koji se tučen
dovaža na trg u Sarajevo i Mostar. Ovlaštenikom se drvo doznačuje na panju
u šumi.