DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 495 —


izvoz mehkog drva, mnogobrojnimi ponikvami i dolinami tamošnjega kra


sovitoga tla.


U šumarskom pogledu pružaju šiime ovoga okružja najveću dobit po
pašovinskih pristojba, pošto se posjednici čorda iz Stolca, Ljubuškog, Ljubinje
i Mostara, ljeti za velike žege, dok nastane nestašica vode i paše po dolnjih
strana, svojiuii čordami upućuju na alpe, na´.azeće se po visoćinah Cervanja,
Morine i Uloka. Tuj si ćordaši sagrade potrebne kolibe za obitavanje preko
Jjeta, plaćajući na ime paševine po 1 for. 50 nvć. Pašnja ta traje poprečno
kroz 4V(! mjeseca.


Od ostalih šumskih užitaka spomena su vriedni — kamenolomi, pješćenice
i vapnenice, za koje se u koliko se na državnom tlu nalaze, takodjer stanovite
pristojbe plaćaju.


Slične stojbinske i sastojinske odnošaje, nalazimo takodjer i u političkom
okružju Gackom, gdje nam osobito iztaknuti izdašne čamove šume, kao i za
odnošaje hercegovačke u dobrom stanju se nalazeće pomanje hrastike. Svakako
će pako još mnoga godina proći, dok će se naći poduzetnici, koji će se latiti
eksploitacije tih šuma. Svakomu se medjutim trgovcu mora prije no što se odvaži
na kakov posao u ovih strana, osobito preporučiti, da se nastoji prije
svega čim bolje upoznati s ondašnjimi podnebnimi prometnimi kao i prodajnimi
odnošaji.


Okružja: IJilečko, Trebinjsko, Ljubinjsko, Mostarsko kao i Ljubuško, pokazuju
i)rilično slične odnošaje, ponajsiše kraševito tlo, mjestimice ipak obraslo
i šumauii listačami. Na crnogorskoj granici nalazi se takodjer i čainovine, te su u
tom jjogledu spomena vriediie naročito sastojine ua Bjelojgori i Orienu u
Trebinjskoni okružju — kad uebi prometni odnošaji bili toli nepovoljni — da
niiilo ne svako unovčenje u obće onemogućuju. Osim toga su tamošnje jele kao i
bori još i kratkog debla, šiljnti te granati.


U posliednje doba stavljene su u ovom okružju poveće površine sriednjih
hrastovih, jasenovih, javorovih i briestovih sastojirui pod zabranu, te je u tom
pogledu spomena vriedna naročito mlada hrastova sastojina, steruća se medju
Trebitijeni i Ljubinjem, kao i mnogo obećavajuće „Dubrave" u Stolačkom i
Mostarskom okružju Ostalo tlo tih predjela, obraslo je čbunjom, grabom, trnom,
glogom i t. d., služeće obično žiteljstvu pašnjakom.


Nn/gi´edni šumski užitci, ograničuju se izuzam okružja Bilečkog, koje
znatne travnike imade, na užitke kamenja, pieska, vapna, ugljena, žira, šišarice,
a u Mostarskom okružju takodjer i na dobivanje ruja.


Ogromna razlika, postojeća medju Bosnom i Hercegovinom u pogledu
l)oložaja, j)odneblja i stojbinskih odnošaja iztiče se ponajbolje u romantičnom i
krasnom predjelu Konjičkom.


Konjica leži na glavnoj cesti, vodećoj iz Sarajeva u Mostar, i to 8 sati
od Mostara, a 10 od Sarajeva, dakle na njeki način u sriedini izmedju oba ta
glavna grada zaposjednutih zemalja. Miestom samim protiče Nei´etva, a zaokružuju
ga visoke planine. Prekrasne poljane i vinogradi graniče na brežuljcih