DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 494 —


Čudnovato je nadalje, da se bieli zec laglje pripitomiti dade od obično.;a
zeca, mnogo je mirniji i povjerliviji, neživi medjutim dugo, a neodeblja ni
kraj najbolje hrane. Alpinski mu ziak brzo uzmanjka u nizini, gdje ipak zimi
takodjer pobieli. Krzno mu nije osobito cieno, ali mu je zato divljačina tim
tećnija. Mješanje običnoga zeca sa bielim zecem, te proizvadjanje bastardah,
bilo je često i to nepravom — poricano, ma sve da se godimice sgadja.


Izcrpiv time zadatak, opraštamo se ovime tim romantičnim obitavaocem
velegorja, koji u ostalom u nas vrlo riedak gost.


Šumarski odnošaji u Hercegovini.


Pod naslovom: „Ueber die forstlichen Verhaltnisse der Hercegovina" nalazimo
u „Oesterr.-ungar. Centralblatt fiir Walderzeugnisse" slieđeći opis odnošaja
šumarstva u Hercegovini:


Okružnoj oblasti u Mostaru dodieljen jest kao izviestitelj za šumarstvo
jedan nadšumar, kojemu prinadleži nadziranje devetijuh šumskih kotara, svakomu
tih kotara stoji na čelu po jedan šumarski vježbenik ili izpitani šumar, sa potrebnim
(?) brojem lugarskog osoblja.


Prelazeć na opis tih pojedinih kotara, spomenuti je sliedeće: Što se prije
svega kotara Nevesinjskog tiče, to takov imade krasnih čamovih kao i listačah
šuma. Od sklopljenih visokih hrastovih šuma iztaknuti je osobito do 3582 hektara
zapremajuću šumu „Crnugoru" odaljenog Velesa, Cervoina i Zidaimbola (?)


U „Crnojgori", koja drvnu gromadu od kojih 447.000 m^ sadržaje, prevladjuje
crnogorica, a naročito jelovina, zatim dolazi bukva, javor, jasen i topola
kao podredjene vrsti. Trepetljike uzrastle su tečajem godina do silnih
uzpravnih stabala. Visoke šume obrasle su u razmjeru od 02 čamovinom a
0-8 listačarai (naročito bukvom).


Čamovina sva je već premašila dobu sječe, a usljed kusanja radnikah radećih
šindru i oštećena, dočim su stare jele poprečno do na tri metara u srcu
trule. Po prilici usried okružja, nalazi se oko 7 satih dugačka i 2 sata široka
dolina, koja većim djelom (^/s) obrasla vrlo krasnom mladom hrastovom šumom,
koja u najnovije doba i pod zabranu paše stavljena.


Dio te doline sačinjava močvarište. Ostali predjeli okružja obrašteni su
sitnom šumom listačom (grmaci), od kojih su vriedniji dielovi lanjske godine
izlučeni, te pod zabranu paše stavljeni, ostatak pako ostaje i nadalje paši
otvoren.


Unovčenje drveća i šuma u veliko nepostoji u tih stranah, pošto se usljed
pomanjkanja vode nemogu pilane i ostala potrebna poduzeća smjestiti, izvoz
trupaca u Mostar, usljed nerazmjernih troškova izvoza, takodjer je nemoguć,
gledom na postojeće tamo ciene za laktovinu. Još više se pako otegoćuju