DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 489 —


Drugi (liin, odpočinuv valjano od velikog trodnevnog napornog puta, započesmo
odmah izradjivati procjenbeni elaborat.


Procjenbeni elaborat, imao je pako sastojati iz sliedećih radnja:


a) Obćenitog opisa šume.


b) Izkaza podataka dobljenih proračunanjcm pokusnih ploha.


c) Iz podataka odnosećih se izpitane odnošaje prirasta.


Obćeniti opis šume pako, sastojaše polag naputka izdanog za procjenu
šuma u Bosnoj, iz sliedećih poglavja:


1. Obći položaj šume.
2. Veličina šumišta.
3. Odnošaji vlastničtva.
4. Oznaka medja.
5. Oznaka nadmorske visine pojedinih točaka.
6. Položaj i vodopisni odnošaji.
7. Da li šumsko tlo prikladno za drugu težatbu ili ne?
8. Vrstnoća tla.
9. Vrsti drveća sačinjavajuće sastojine.
10. Razmjer smjesi.
11. Godišnji prirast.
12. Starost sastojina.
13. Drvna zaliha.
14. Ustanovljenje šumsko-gospodarske obhodnje.
15. Dosadanje uživanje šume.
16. Odnošaji služnostih šumskih
17. Ustanovljenje nuzužitaka šumskih.
18. Ciena drvu.
19. Ustanovljenje čistog prihoda.
Spomenuto najbolje pokazuje obsežnost posla, koga se latismo, kao i
vriednost radnje, koja se ipak nipošto nesraije mjeriti mjerilom sličnih radnja
u monarkiji.


Za dva dana intenzivnog rada, svršismo sretno i taj posao, a time i procjenbeni
elaborat šume „Behermaginice I." Obavismo dakle za ukupno pet
dana, procjenu kojih 4.000 ha. šume, tako da šesti dan, gotovu radnju već
katastralnom ravnateljstvu u Sarajevo odpraviti mogosmo.


Po tako sretno dovršenom poslu razstadosmo se. G. nadzornik Pfob, još
mi na rastanku strogo naloži, da do nove godine 1883. sličnim načinom za svih
8 podčinjenih mi praedija procjenbene elaborate izradim, ter ravnateljstvu u
Sarajevu priposlati imadem, al me podjedno opomenu, da pri tom nezanemarim
ni svoje dužnosti, koje imah kao upravitelj drugog šumskog kotara izvršivati!


Imao sam dakle rukovoditi upravu i nad 3—400.000 ha. šume, a pri
tom još za šest tjedana, i to za najgorje dobe godine (rujan i listopad), do
56 kim. od sjedišta udaljene šume procjeniti — zbilja Sisifov posao! U ostalom,
meni nije bilo suditi, već raditi. Napokon mi ipak kraj inih nepogoda, kao i


33