DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 488 —


Kako već rečeno, upotrebljuje se u bosanskih talionah izklju6ivo drvni


ugljen, koji se pali jedino iz mladih (4—10 cm. debelih) hrastića.


Kraj primitivnoga načina paljenja ugljena u malih stojećih ugljenicih, i nevaljanoga
drva, nije čudo, da kolikoća dobivenoga ugljena jedva 35"/o potrošenoga
drvlja iznaša. Ciena ugljenu jest 40—60 nvć. za 100 oka = jedan tovar.
Za taljenje jedne oke rude, potrebno je 3—4 oke ugljena. Tri oke rudače —
dade oko 1 oke željeza. Godimice se u Sanskomostskom kotaru tako proizvadja
do 200.000 oka željeza, što bi odgovaralo množini od 600.000 oka rudače. Za
talenje ove količine rudače, treba oko 1,800.000 oka ugljena iliti 9.000.000
oka odnosno 22.000 m. hrastovoga drva.


Mladi hrastici, iz kojih se godimice ova količina drva vadi, zapremaju oko


30.000 ha. površine. Poprečni godišnji prirast tih šuma iznaša 1´5 m. po hektar.
Pri tom nevalja zaboraviti još i na to, da se po tih šuma kroz tri četvrtine
godišnje dobe, na hiljade komada marve pase, te da žitelji bližnjih sela iz te
šume vaskoliku svoju potrebštinu na gorivom drvu pokrivaju!
Svaki se šumar sgraža, gledajuć to haračenje najlepših hrastika.
Spomenuti mi je još, da smo spavali pod vedrim nebom, nedaleko takovoga
majdana, predpostavljajući takov konak, svakom bosanskom krevetu.
Okupav se drugi dan, zorom u hladnoj vodi — te založiv dobro — nastavismo
poslovanje, obhadjajuć jučer po medji obišlu šumu, križ na križ, u


svrhu približnoga izlučenja pojedinih sastojina — te procjene drvne gromade
najstarijih dobnih razreda — u koju se svrhu poslužismo pokusnimi plohami.
Bio to posao vrlo naporan, a tek oko 9 sati na večer vratismo se opet
u selo Timar na počinak. Želeć drugi dan procjenu te šume dovršiti, krenusmo
jur za rana na put, gdje posao nastavismo, pri čemu smo podjedno odmah i na
nacrtu od oka, olovkom izlučivali mladje sastojine. Dovršiv do podne posao,
sjeđosmo da utanačimo uspjeh radnje, pri čemu nadjosmo, da smo sliedeće


poslove svršili:
a) Izlučili smo i u nacrtu označih tri veće mlade i jednu poveću srednjošumsku
sastojinu. .´, ´
b) U mladih sastojina označismo vrsti drva, sklop, starost, a po mnogih
uzor stablih još i godišnji prirast i visinu.
c) U visokih sastojina označismo sve nam potrebne podatke, izlučivši osam
pokusnih ploha. (Ukupno 6-5 ha.).
d) Na 18 mjesta protražismo stojbinsku vrstnoću i
e) Prema ustanovljenim podatkom procjenismo godišnju potrebštinu drvne
pripadnosti ovlaštenika, uz označenje onih sela, kojim iz nazočnoga praedija
drvarija pripada.
f) Obavismo opis prometnih odnošaja okolišja i
g) Opis i ustanovljenje nuzužitaka šumskih.
Na temelju tako sakupljenih podataka, imali smo sada izraditi procjenbeni
elaborat za šumski kotar Sanskimost, kamo se pod večer sretno vratismo.