DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 17     <-- 17 -->        PDF

487 —


I


dodjosmo na vrh zvani „Razboj". Našavši tamo ustanovljenu mjerničku točku
(Triangulirungspunkt) — polag nacrta, započesmo radnjom.


Odnošaji zaposjednutih zemalja, nedozvoljavahu iz više vrlo važnih uzroka
dugotrajnu i točnu radnju, odkuda i opet sliedi, da i sama radnja neima one
znanstvene i praktične vriednosti, poput sličnih radnja u Austro-Ungariji. Svrha
čitavom našem poslovanju bijaše prije svega, utanačiti uslove dojdućem uredjenju
šumskoga gospodarstva. Imajuč to pred očima, počesmo prije svega obilaženjem
praedija — odnosno proučanjem odnošaja istog u svrhe opisa medja. Pri tom
označivasmo i stanje šume, vrst uzgoja i smjesi pojedinih sastojina, gustoću
sklopa i t. d. amo tamo iztraživasmo i stojbinsku vrstnoću, a u mladjih sastojinah
dadosmo posjeći i po više uzor stabala u svrhu utauačenja starosti,
prirasta, visine i t. d. Tako radismo već prvi dan, bez pravoga odmora od 9
sati jutrom do 7 sati na večer — a obišli smo za to vrieme obseg od 30 kim.
duljine.


Pošto nam bilo odviš daleko, da se vratimo na noć u Sanskimost, to
odosmo u bližnje selo „Sasina" na konak. Odmoriv se ponješto — i okriepiv se
pregledasmo još i majdane (talione željeza) sa primitivnim! samokovi u kojih
Bošnjaci željezo dobivahu.


U koliko je tamošnje dobivanje željeza, u najužjem savezu sa šumskim
gospodarstvom ili bolje rekši uništavanjem tamošnjih šuma, neće biti sgorega
ako i ovdje koju o toj industriji spomenemo.


Željezna ruda, najrazličitije vrsti, koje u planini Behermaginici u obilju
imade, vadi se ovdje sliedećim jednostavnim načinom. Rudari bosanski, koji se
u ostalom samo onda tim zanatom bave, kad neima poljske radnje, grade si
rudnike u obliku okrenutih Ijevka. Duljina tih rudnika iznaša 30—50 aršina
(1 aršin = 0´67 m.). Crpljenje rudače biva u kablih ili košarami — na kolo.
Isto tako obavljaju ovdje sami rudari i dovoz rudače do talione — tovarnimi
konji.


Konj može do 100 oka nositi (1 oka = r25 klg.). Rudača sadržaje
ovdje 20—457o željeza. Jedna oka rudače dolazi na 16—25 novč. Kad je kod
koje talione nakupljeno dovoljno rudače, tad počima taljenje. Visoke peći bosanske,
visoke su 3—5 aršina, a napravljene su iz dobre ilovače, nalik ku


sastoj piramidi. Punenje pećih biva poznatim načinom, t. j . na sloj drvenoga
ugljena sliedi sloj rudače i t. d. Razumjeva se, da u peći imade i po više
otvora za dobavu potrebnoga zraka.
Raztaljena ruda, skuplja se na dnu peći, kad je posao već na domaku,
probuši rudar stienu peći na dolnjoj strani, a raztaljeno se željezo sakuplja
izvan peći u jur u tu svrhu priugotovljenih jamah, gdje ga onda puštaju skrutiti
i ohladniti. ´" "´


Kad je željezo dovoljno ohladnilo, dolazi u samokove. Takovih vodom
tjeranih samokova nalaziti je skoro kod svake talione. Tuj se preradjuje taljeno
željezo u kovano. Ciena željeza jest poprečno 12—13 nvč. po oku, u samom
majdanu.