DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 483 —


Upravni odbor odlučuje nadalje u drugoj molbi, ob utocih proti temeljnim
knjigam, koje se vode o razmjeru prava ovlaštenika na šumske koristi, a podjedno
je isti nadležan u prvoj molbi, i u karnostnom postupku proti obćinskim
šumarom, kad se radi ob odpustu njihovom iz službe.


Izvjestitelji pojedinih grana upravnih, koji su članovi upravnoga odbora


(dakle i žup. nadšumari), vlastni su s mjesta prijaviti i za 24 sata zemaljskoj


vladi podnieti predstavku proti zaključkom upravnoga odbora, koje oni drže


nezakonitim! ili štetnimi po struku koju zastupaju, čim se misli povući ograda


proti bludnjam i pogrieškam upravnoga odbora.


Što se tiče činovnoga razreda (IX.) kao i plaće žup. nadšumaru (1000 fr.
plaće i 200 for. stanbine) ostaje sve kao i do sada, te im ni u buduće nepredstoji
kakovo promaknuće u višji platevni razred (kako to na pr. kod
inžinira i inžinirskih pristava) niti kakovi kvinkvenali (kako to na pr. kod
žup. liečnika), a isto tako nenalazimo u odnosnom zakonu ništa spomenuto ni
0 dojdućem uredjenju uprave i gospodarenja urbarnih obćinskih šuma kao ni
0 uredjenju odnošaja urbarskih obćinskih (kotarskih) šumara, a isto tako nemogosmo
razabrati ni to — u koliko u tom pogledu ostaje u krieposti dosadanja
privremena naredba „ob upravi gospodarenju i uživanju obćinskih šuma" od


4. ožujka 1871. br. 2144. — odnosno u predmetu odnošaja žup. nadšumara prema
dojdućem šumarskom odsjeku visoke vlade, kao ni obćinskim šumarom, te će u
tom pogledu potrebno kako čujemo tek sliediti.
Što se pako tiče imovnih obćina bivše hrvatsko - slavonske Krajine, to
zakon naročito iztiče, da takove kako u svom teritorijalnom obsegu, tako i u
nutarnjem ustrojstvu svom, ovim zakonom ostaju netaknute.


Tim bismo bili u glavnom ocrtali sve one ustanove novoga zakona o
ustrojstvu političke uprave u zemlji, koje se odnašaju na rukovodjenje šumarstva,
u okviru autonomne samouprave naše domovine.


Libanski cedri."^


Piše trjuro Koča, nadšumar.


Tko još nije čuo za historične, predpotopne libanske cedre? I tko si nije
u svojoj fantaziji predstavljao, kako se ti divovi na libanskih visovih uzdižu
k nebu pod oblake?


Punim se pravom veli, da neima na svietu šume, koja bi se toliko spominjala
i slavila kao cedrove šume na Libanu. Već kao djeca u školi slušamo
0 njih i veselimo se živom, šarovitom opisivanju koje nam biblija za njih kazuje,
i baš iz te „knjige knjiga" razniela se viest o njima po cielom svietu u sve


* Ovaj je članak sastavljen po istoimenom članku g. Thiimena u „Oesterreichische
Porst-Zeitung."