DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 482 —


vezu sa sveučilištem — tom sgodom — čim točnije proučiti
pošto bi po našemu uvjerenju, baš taj način organizacije šumarske obuke i našim
odnošajem najbolje odgovarao.


Šumarstvo i reorganizacija političke uprave u Hrvatskoj.


Sa preustrojstvom političke uprave u zemlji, spajahu se stanovite nade
takodjer i gledom na često obećano ustrojstvo šumarstva u Hrvatskoj, i s toga
držimo shodnim iztaknuti u sliedećem bar najvažnije, što u pogleda šumarstva,
nova zakonska osnova o preustrojstvu političke uprave sadržaje.


Primjereno novo razdieljenju zemlje u osam županija, biti će u buduće u
mjesto dosadanjih sedam, osam t. z. kr. žup. nadšumara. Ti županijski nadšumari,
imadu u županijskih skupština pravo mjesta i glasa, te su podjedno
članovi upravnoga odbora županije, te kao takovi izvjestitelji županije u grani
šumarskoj. Županijskim oblastim pripada u poslovih šumarskih, riešavanje
predmeta urbarskih, županijam posebnim zakonom dodieljenih, kao i stavljanje
šuma pod zabranu, dočim kotarskim oblastim pripada sve rukovodjenje posala
tičućih se zemaljske kulture i narodnoga gospodarstva u obće, u koliko ti poslovi
ne spadaju u djelokrug sudova ili nisu pridržani višjoj vlasti, isto tako pripada
u buduće županijam, u njekojih stvarih uianje važnosti kao što na pr. kod
presudah o prekršajih zakona lovnoga, šumskih šteta i t. d. u slučaju suglasnog
riešenja sa riešitbom kotarske oblasti, kao prvomolbene oblasti, konačno
riešenje predmeta, bez prava dalnjeg utoka na visoku vladu


Medju djelokrug županijskoga upravnoga odbora pako spada:


1. riešavanje urbarskih predmeta županijam posebnimi zakoni dodieljenih ;
2. pravo podieljivanja dozvola, da se šumska zemljišta preobrate u
druge vrsti gojitbt,-, te izricanje odnosnih kazna;
3. izricanje kazna radi nepošumljenja novoizsječenih dielova šume kao i
starijih čistina u smislu § H. šumskoga zakona, te ustanovljivanje rokova za
iznovično pošumljenje;
4. stavljanje šuma pod zabranu;
5. podieljivanje dozvola za pravljenje spuzaljka preko javnih cestavoda, kroz sela pokraj tudjih sgrada ili preko njih;
6. odredjivanje mjera. koje se poprimiti imadu proti pustošenju zareznika;
7. sastavljanje i predlaganje cjenika za naknadu šumskih šteta ;
8. opredieljivanje šumsko-upravnih kotara (za urb. ob.;inske šume);
9. podieljivanje dozvola za prodaju obćinskih šumskih stabala, nalazećih
se u tekućih godišnjih sječina;
10. nadizpitivanje godišnjih računa imovnih obćina.