DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1885 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 481 -
Vanredni profesor Dr. Schwapach pako predaje : Nauku o gradnjih šumskih


prometila 3 sata (sa ekskurzijami); dendrometriju 4 sata (sa vježbami);


nauku o računanju vriednosti šuma i šumarskoj statiki 4 sata; nauku o kućan


stvu 2 sata; povjest šumarstva i šumarsku statistiku 3 sata; lovstvo i ribo


gojstvo 3 sata n. t. Osim toga sluša većina slušatelja još i njeka obće na


obrazujuća predavanja iz mudroslovja i povjesti.


Naukovanje traje kroz 6 do 7 proljeća, te su slušatelji obve/ani polagati po


sebne stroge izpite. Samo se sobom pako razumjeva da su slušateli šumari —


u svakom pogledu ravnopravni ostalim sveučilištnim slušateljem. Slušatelji


šumari mogu postići takodjer grad doktora mudroslovlja.


Osim jur spomenutih profesora šumarstva Dra. R. Hessa i Dr. A. Schva


pacha — predavaju gori rečene pomoćne i temeljne nauke danas sliedeći sve


učilištni profesori: Dr. Hoffman, Dr. Braun, Dr. Theer, Dr. Laspeyres, Dr.


Pasch, Dr. Will, Dr. Rontgen i Dr. Gareis.


Prelazimo konačno još na vrlo važno pitanje, naime pitanje troškova ovoga


šumarskog instituta — i ovdje i opet vidimo shodnost ovakove vrsti organizacije


šumarske obuke po malene zemlje i narode, u koliko bo troškovi uzdržavanja


ovoga instituta daleko zaostaju za troškovi inih samostalnih šumarskih akademija


ili visokih škola, sa odgovarajućimi profesorskimi silami i naukovnimi sredstvi.


Pošto sveučiUštni profesori matematike, fizike, luebe, botanike, mineralogije,
državo- i pravoznanstva i t. d. zato što takodjer i šumarom predavaju (osim
običajnih naukovinskih pristojba) nikojih posebnih nagrada nedobivaju, to se
čitav trošak ovoga instituta ograničuje manje više lih samo na izdatke za
plaće profesora šumarstva i asistenta, na nagrade docentom, troškove za službena
putovanja i sbirke zavoda.


I tako vidimo, da redoviti troškovi uzdržavanja ovoga šumarskoga instituta,


godimice sveukupno jedva nješto malo preko 5000 for. a. vr. iznašaju.


Činjenica koja, kako to sigurno pravom profesor Dr. R.
Hess veli: bezdvojbeno pozornost vlada kao i svih ostalih
mjerodavnih faktora, svijuh onih zemlja zaslužuje koje si uzprkos,
što već u zemlji samoj sveučilište imadu, ipak još
luksus podržanja kojekakovih isoliranih šumskih škola dopuštaju.


Držeć, da smo time svrsi shodno udovoljili stavljenoj si zadaći, naime
čitatelju u najglavnijih točka predočili stanje organizacije šumarske obuke na
sveučilištu Giessenskom, a time podjedno i opravdali u obće ustrojstvo takovih
instituta— zaključujemo nadom, da se mjerodavni krugovi neće prigodom
razpravljanja i riešavanja pitanja o šumarsk oj obuci,
dati zavesti možda kojekakvimi neslanimi fraza mi — te neosnovanimi
tvrdnjami — temeljećimi se na svemu samo ne
sbiljnom poznavanju stanja stvari i potreba naše šumarske
uprave, te da će naročito i organizaciju šumarske obuke u sa