DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 408 —


Sveukupne, navedenim načinom uzgojene biljke, upotrebljuje samo nadzorničtvo;
izdanje biljka obćinam, posebnikom i t. d. bezplatno ili uz novac,
kako to primjerice u Istri biva, nebiva ovdje.


Veličina pojedinih lugarija obsiže od 540 do 1.100 rali. Za čuvanje branjevina
imade nadzorničtvo sada 18 lugara.
Povećanjem branjevina, unmaža se razmjerno takodjer i čuvarsko osoblje,
i to onim časom, kad se zabrana koje površine odredi.
Sveukupni troškovi oko pomladjenja šuma na krasu, inklusivno troškovi
osoblja, pokrivaju se iz dohodaka t. z. krajiške investicionalne zaklade.


U savezu sa gori napomenutim, saobćujemo u sliedećem, podjedno sliedeće
podatke, vadjene iz izvještaja kr. županije riečke, u predmetu pošumljivanja
tamošnjeg krasa za g. 1884.


„Da se dobave šumske biljke za pošumljenje krasa, posijano je u obćinskih
bašćah: 5 kilograma murve (Morus alba), 20 klgr. bagrena (Robinia pseudo
accacia), 6 klgr. javora (Acer pseudoplatanus) i 6 klgr. bukvice. Šumskimi
biljkami, što su uzrasle iz sjemena, prijašnjih godina posijana, te nabavljenimi
sadjenicami vrbe, nasađjeno je u obćini novljanskoj; vrbe (Oderbruchweide)
9,500 komada, murve 1.794 kom., crne topole 160 kom., divljega kestena
18 kom,; u obćini bribirskoj crne topole 600 kom., bagrena 5.000 kom.,
jasena 1.000 kora., koprivića (Celtis australis) 1.200 kom., pajasena (Ailanthus
glandulosa) 300 kom., bieloga bora (Pinus silvestris) 2.000 kom., crnoga bora
(Pinus austriaca) 1.000 kora; u obćini Grizane-Belgrad crne topole


11.200 kom.; u obćini Hreljin - Krasica crne topole 840 kom., bieloga
bora 8.260 kom., crnoga bora 26.200 kom.; u grobničkoj obćini ruske vrbe
(Salix uralensis) 10.000 kom., crne topole 600 kom., bagrena 1.100 kom., pajasena
39 kora.; u crikvenicko j obćini divljega kestena 134 kom.; u gradu
Bakru bagrena 1.000 kom., bieloga bora 2.000 kom., crnoga bora 2.000 kom.,
ukupno dakle 85.936 komada-
Hrastova žira posadjeno je u obćini bribirskoj 3 vagana, a u obćini Grižane-
Belgrad 7, ukupno dakle 10 vagana. Nasadjeni time prostor ima 29 jutara.


Konačno saobćujemo ovime, cieline radi, još prevod članka: „Die Anforstung
des Karstes*´ što no ga šumarski savjetnik g. Guttenberg objelodanio u
„Oesterreichische Forst-Zeitung" od 31. srpnja t. g. pri čemu nam je opaziti,
da se odnosni podatci ođnašaju na kulturnu saisonu 1884/85.


Potrošilo se ukupno 2,035.000 komada biljka sadjenica, od kojih potiče
1,638.000 komada iz primorskog erarskog biljevišta, 127.000 komada iz biljevišta
tršćanskog odbora za pošumljenje krasa, 200.000 komada iz c. kr. cen