DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 7     <-- 7 -->        PDF

™ 407 —
Obično se sadnjom počindje mjeseca listopada, koji se posao onda u bkižib
stranah, do sredine veljače nastavlja.
Po viših stranah počimlje sadnja srediiit)m veljače, te traje do konca travnja,
a prema vremenu do sredine svibnja.
Za trajanja jake bure iU možebitne studeni, prekida se sadnja na kratko
vrieme.
Pravilom valja, da se biljke na krasu duboko zasadjuju, i to 8 do 6 cm,
dublje, no što stajahu u razsadmku.
Presadjivanje obavlja se najvećom pomnjom i oprezom, izvježbanim osobljem.
Do mjeseca lipnja samo se neznatno opaža propadanje pojedinih biljka,
koje do te dobe riedko I0*^/o obsiže.


Nastane li ipak vrlo vruče i suho ljeto, to tečajem mjeseca srpnja, kolovoza,
do početka rujna, u koje doba na krasu vrierae kiša nastaje, propadne
i do 65^0 sadjenica.


Gubitak kod sadnje u jar ci h, ne iznaša više do 20^0


Kod sadnje u jarcih pokazalo se ipak, da ličinke ponajviše biljka uništuju.


Povoljne bijahu za kulturu, godine 1882. i 1884. U tih godinah jedva je
i polovina biljka izginulo no obično.
Kod njekih iistača upotriebilo se po vrlo eks[)oniranih stranah jjriličnim
uspjehom i obrezavanje. Kod četiujačah pako^ sadnja u snopićih.


Po zaštićenih, zaklonjenih dolinah, pojavlja se kadkada i rosa, isto tako i
po visinah iznad 1500 stopa nadmorske visine, gdje često još i suiežiti znade,
čim i tlo vlažnije biva. :


U obće se na krasu vrlo malo rose stvara, u koliko zimi slabi vjetri propuhuju,
koji naravno svako stvaranje rose onemogućuju.


Sjetva se ograničuje lih samo,, na sjetvu pod zaštitno drvlje od Juniperus
oxycedrus, te mjestimice se nahodeće hrpe starog hrašća. Upotriebijuje se pri
tom pako samo sjeme od Pinus madtima, Quercus sessiliflora i Q, cerris-


Središnje biljevište nadzornictva n Sv. Mihalju, izpod Vratnika, 1640 stopa
iznad mora, obsiže 2 rali i 1320 četvorna hvata.
Iz ovoga se biljevišta povadi godimice do 9.000 komada jednogodišnjih
Iistača i do 420.000 do 440.000 dvogodišnjih biljka od četinjača povadi„


Sjetva biva u prugah i na podpuuo.


Neznatni se dio biljka takodjer i presadjuje, u koliko nestašica prostora,
u obće presadjivanje ne ograničuje.


Za višje i srednje krajeve krasa, dobavljaju se biljke iz ovoga biljevišta.
Za nižje strane pako imade nadzorničtvo u Senju, neposredno do morske obale
posebno biljevište.


Osim toga uzgajaju se za ove strane biljke, jošte i u jednoj btanjeviui
na krasu, pod zastorom stare proredjene hrastove šumice.


Biljevište u Senju i ono u branjevini davaju godimice 30.000 do 40.000
dvogodišnjih biljka.