DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 405 —


Odmah-prve godine, pojavi se nt\ tih površinah , za tamošnje odnošaje
upravo bujna trava.


Već u tom razdoblju opažati je razliku medju zabranjenimi i nezabranjeninii
površinami.


Druge godine se već´pojavljuju i izboji iz preostalog korenja. Ponajviše
se pojave zaštitne vrsti drvlja, poput: Rhus cotinus, Amelanchier vulgaris itd.
u velikom nmožtvu.


Do nadmorske visine 800 do 1.000 stopa, pojavljuju se uz to zaštitno
ćbunje, još i Salvia officinalis, Thyinus, Lavendula itd. zaštićujuć biljke.


Pojavivše hrpe stabalja, pokazuju se već koncem druge godine, koji se
dielovi branjevine budu morali umjetno pomladiti, a koji će se sami i opet iz
panjeva zamladiti.


To je onaj čas, kad umjetno pomladjenje započeti imade. Posvema obgriženo
i propalo čbunje, na kojem koze kroz decenija glodahu, koje uz starost
od 30 do 80 godina, jedva visinu od jednoga metra imade, pokazujuć habitus
otvorenog kišobrana, reže se posebno u tu svrhu konstruiranimi škarami, na panj.


Uslied znatne polužne snage (Hebelkraft), koja se timi škarami razvija,
moći je lasno i najčvršće vrsti drveća, u debljini do 8 cm. odštipnuti.
Ove se škare izvrstnimi pokazuju, te su bolje od kosira, sjekira, pila i
svijuh vrsti noževa.


Nikojim se orudjem neda, ma samo i približni resultat polučiti.


Prije no se te škare počele rabiti, stojaše rezanje na panj, („das aut" den
Stock setzen") po rali poprečno 10 do 12 fon Odkađa se te škare rabe,
iznašaju ti troškovi po ral 4 do 5 for. : ´


Starost, tvrdoća, sastav tla (da li je velikom ruljom, klisurami ili kamenastimi
grebeni pokrito bilo), veća ili nianja gustoća grmovlja, odlučuje trošak.
Osim toga imadu te škare još i tu prednost, da se panjevi ni najmanje


neozledjuju, a ni plitko se nahodeće korenje neiztrgava, što kod uporabljivanja
drugog orudja i uz najveću pazku bivati znade.
^Njeke vrsti drveća, kao što hrasti, jaseni, lipe, francezki javori, razvijaju
jur u prvom proljeću 50 do 90 cm. dugačke izboje. Taj rast u visinu, prestaje
brzo na plitkom i mršavom tlu i na exponiranih položaj ih. .


Na sreću se riedko sgadja, da bi bura bujne izboje s panjeva polamala,
tim više su zato zelinasti, još neodrvenjeni izboji u nižjih toplijih stranah, izvrženi
grizu vskakavaca (Orthoptera saltatoria i Orthoptera gressoria), i to osobito
mjeseca lipnja.


Ti se skakavci na ovdašnjem krasu u velikom množtvu nahadjaju.


Lieko i otočko kraško područje., koje 73*^7^ ukupnog površja zaprema,
obrašteno je počamši od oOO stopa visine većim djelom, obgriženim i zakržljalim
čbuitjenK Tu je pravo polje poniladjivanja iz panjeva, koje u velikoj mjeri izvedeno,
be>´dvojbeno i u najkraće vrieme. kršovite i kamene te hridi, u zelene
gajeve pretvoriti mora. , ^--