DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 404 —


Kraške goljeti sa boljom naslagom tla, zaklonjene, te obrasle cbunjem,
a naročito i takove, gdje se još dovoljno živih žila i panjeva nalazi, stavljaju
se pod zabranu.


Naslaga vapnenca imade pri tom glavnu ulogu. Najbolje uzgoje nalazimo
tamo, gdje su naslage kamenja vertikalno izprekidane.
Tuj nalazimo i mnogovrstne biljke, koje se tud nemogoše tako lasno
izkorieniti.
Busenom obrasle ravnine, gdje je krčenje lagije bilo, najtegotnije se pošumljnju.
Takove se po mogućnosti, kod izbora kulturnih površina izbjegavaju.


U nijednoj branjevina na krasu, nesmije se nalaziti javni put, staza, vrielo,
vođurina ili koja privatna parcela. Nemože li se ipak pođnipošto mimoići, da
takov objekt u koju branjevinu dodje, to se takov duž ciele duljine ogradi dvostrukim
.zidom, te tako od branjevine izluči.


Takovi su slučajevi medjutim na sreću vrlo riedki. Branjevine se po mogućnosti
stvaraju, odaljeno od selah i obitavalištah, u kohko izkustvo upućuje,
da neposredna blizina naselbina, česte napadaje prouzrokuje.


Porazmještanje branjevina slieđi i opet tako, da medjn pojedinimi branjevinami
vazda u jednolikom podieljenju dovoljno pašnika ostaje za domaću
stoku Krašanina.


Ovdje nemožemo prešutj ti, da nadzornićtvo vazda nastoji, svim pravednim
željam stanovničtva po mogućnosti čim podpunije udovoljiti, za da se tako
već unapred svakoj tegobi ili zlobnoj ošteti na put stane. ´-


Suhe se te zidine kroz dugo vremena uzdrže. Tako imade njekoliko branjevina,
kojih ograda vse kroz 16 godina podpuno uzdržala.


U višjih stranah, gdje snieži, štetuju zidine mrazom. Tako se za posliednjib
6 godina izdalo za popravke tih na stotine kilometara
dugih zidina, samo L9l9 for. 28 novč. A i odtuda i opet oclpada
do 62^7o ^^ popravke, nastavše usljed zlobne oštete.


Naročito zimi i proljeti, za, vrieme pomanjkanja krme, znadu noćju zidine
provaliti, a marvu u njeke branjevine napuštati.


Pošto su kazne za takove prekršaje neznatne, te pošto se odštete od
štetočinaca samo u najriedjih slučajevih utjeraju, to se žiteijstvo takovih kazna
baš neplaši.


Za ogradjenje branjevina u ukupnom površju od 9.104 rali 879 četvornih
hvati, izdalo se za sagradjenje upitnih zidina 58.441 for. 29 novč,; nasuprot
se pako za sjetvu, sadnju i sjek panjeva (Stocktriebsetzungen), ukupno izdalo
15,357 for. 81-5 novč. Nemože se tajiti, da ti izdatci u nikojem
razmerju ne stoje sa radnjom. Postojeći odnošaji s jedne strane, s druge
strane i opet u krieposti stojeći šumski zakon, nedadu žalibože, da stvari
krenu na bolje.


Tako ogradjene branjevine ostavljaju se dvie, a često i tri godine n(^-´
taknute, dok se tlo^ neoporavi.