DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1885 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~~ 411 -^


u kolovozu t. g. obdržavat se imajuće glavna skupštine u smislu §. 10. uaputka
G od godine 188L glede dalje spomenutog nacrta reforme vieća i zaključi.
Ova reforma imala bi u sliedećem sastojati.
Dosadanja putna paušalija za upravitelja gospodarstvenoga ureda šumskog
procjenitelja i šumara imaju prestati.


Nasuprot ima se rečenim šumskim činovnikom izplatiti godišnji paušal za
uzdržavanje konja, koji putni paušal za upravitelja gospodarstvenog
ureda svotu od 500 for., za procjenitelja svotu od 400 for. i za
šumara svotu od 350 for. prekoračiti nesmije, s tom obvezom, da
upravitelj dva, odnosno jednog za službenu porabu dovoljno krepkog konja, a
procjenitelj i šumar po jednog konja uzdržavati ima.


Od ove obveze za uzdržavanje konja, može se odriešit samo u slučaju
osobito važnih razloga i posebnom vladinom dozvolom i to imenito u kršovitom
velegorju, u kojem se s nestašice obćila niti s koli niti konjem u šume lasno
doći ne može.


U ovih iznimnih slučajevih slobodno je dotičnom šumaru, da se posluži
s najmljenimi koli i konji ili da djelomice pješke put prevali.
Osim toga ovlašteni su šumski činovnici zaračunati si paušalnu
dnevnicu za sve^ zbilja učinjene putne dane.
Ovaj paušal ipak nesmije veći biti za jedan dan, i to za putovanje, koje
se u jedan dan (tamo i natrag) obaviti može, i koje je veće od 20 kilometara.
Kod VIIL dnevnog razreda 2 for. — nvč.
„ ´ IA. „ „ . . . 1 „ 50 „


i kod X. „ „ 1 „ — „
Za putovanja, koja nenadilaze daljinu od 20 kilometara, nepripada nikakva paušalna
dnevnica.


Kod putovanja, koja se nemogu za 1 dan obaviti i gdje se toga radi izvan
obitalnog mjesta jedan ili više puta prenoćiti mora. nesmiju paušalne dnevnice
nadvisiti svotu.


Kod VIII. dnevnog razreda od . . . 3 for. — nvč.


„ IX-„ 5, j, . . . 2 „ 50 „ - ,


1) -^´ » « » ´ -^ » )?


Oni činovnici, koji su od obveze za uzdržavanje konja odriešeni, imaju
pravo samo na 70% S^J^e rečenog paušala i na paušalnu dnevnicu.
Za obavljeno službeno putovanje imaju dotični šumski činovnici voditi
„poslovni dnevnik".


Taj poslovni dnevnik ima se svaki dan prigodom putovanja voditi; ter u
njemu izkazati potrebu putovanja, nadalje prigodom putovanja sbilja obavljeni
posao i napokon, ima se takav poslovni dnevnik prigodom putovanja na licu
mjesta još po odnosnom suodgovornom lugaru, a dnevnik upravitelja
gospodarstvenog ureda, po dotičnom suodgovornom
šumaru potvrditi.