DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— :297 -
Sravniv ovaj proračun potrebe i pokrića za Upravnu godinu 1886, sa
efektivnim razhodom i prihodom godine 1884. na strani 293. i 294. vidimo, da
je družtvena potreba za 769 for. veća, a družtveni prihod da je za 508 for.
veći. Veća družtvena potreba (769 for.) dolazi od tud što se od nove godine
„Šumarski list" svaki mjesec izdaje, dočim se je prošle godine samo svaki drugi
mjesec štampao; a veći prihod (508 for.) dolazi od većega broja članova.


Nadalje se vidi iz toga proračuna, da je podpora, koju družtvo od visoke
kr. zem, vlade od godine 1884. uživa, i za godinu 1886. u kombinaciju uzeta.


:Što se tiče družtvenih zaklada izvješćuje se:


L Da je u utemeljiteljnu zakladu od 21 člana do sad uplaćeno 1970 fr.
a., vr., koja je svota uložena kod prve hrv. štedione u Zagrebu na knj. br, 5006L


2. Da je u pripomoćnu zakladu do sad unišlo 1450 for. 93 nvč. a. vr.
i ta je svota na knjižicu br. 49754 koristno uložena.
Ovdje priobćujemo radostan pojav, da se je šumarnik dobra Kutjevo g. Mio
Radošević pripravnim izjavio, gledom na veleplemenitu svrhu te zaklade, do


31. prosinca t. g, nju sa svoje strane za 100 for. a, vr, povećati. Živio Radošević!
Vivat sequens!
Time zaključujem izvješće o djelovanju i razvitku družtva tečajem godine
1885. i molim si. skupštinu da ga izvoli na znanje uzeti.
U Z a g r e b. u, 1. srpnja 1885.
Dr. V. K6r8škenyi


Jedna o novčanoj vriednosti šumske paše.
Piše Gustav Pausa^ nadšuraar.
May u ´Weyenstephan - u ^´ načinio je pokus sa dvie krave „Algauske"
pasmine, koje su imale ukupno 1722 funta (a 500 gr.) žive težine, na to, koliko
mogu pod raznom temperaturom požderati siena do sitosti.
U tu svrkn smještene su bile te krave u štali, koja bijaše uredjena za
kurenje, te su tamo hranjene po volji do sitosti, u razdobju od 10 do 10 dana,
pod temperaturom od 4 do 15*^ R.
Pokus taj pokaza, da su te krave potrošile kod temperature od:
4^ za deset dana 503 funti siena :´
10 „ „ „. 51U n n


..- - 12 ,j, „ „ -508. „ „ ;.
li^ 53 )j „ 50D. nj,


Iz toga se izračunala potreba hrane, za svakih 100 funti (50 kgr.) žive
težine, na dan sa 2.92, 2.96, 2.9.^ i 2.84 funti ili za 100 kgr. žive težine 2.92 do


2.96 kgr., ili u okruglom sa 3 kgr. siena na dan.
Slični pokus načinio Je „Weckherlin u Hohenheimu" s tom preinakom,
daje taj pokus trajao cielu godinu dana, te se razširio na četiri odjela, a
hrana je bila primjerena dobi godišta.


* Vidi Agncuitar-Chemie Dr. H. Grouven, Koln, 18B2.