DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Dopisnica uredničtva.


GT. D . J . U 0. Vaše pisino od 11. lipnja primismo, te akoprem se u bitnosti,
s Vama slažemo, nećemo kritike ipak objelodaniti, jer nam se čini preoStra j a treba
nam uz to i snradnike poticati na rad, ne pako odbijati.


Potvrdjujemo zahvalnošću primitak prinosa za list sliedećoj p. n. gospodi: P. K.
u H. — a. B. u S. — P. V. u a — V. D. u Z. — J. Z. u B. — V. B. u G.


— M. P. u M. — J. P. u T,
Onoj gospodi, kojih prinose jos neobjelodanismo, budi javljeno, da nam prostor
lista, i troškovi oko lista, nalažu Štednju, a po tom i samo sukcesivno objelodanjivanje
prinosa, osobito ako su U2 hj joS i omašniji članci, ili kad zahtievaju temeljitu prerađuju
ili dapače prevod.´


G. A. K. u I, Obećano dobro će nam doći svako doba.
Gr, Z. K. u Beću- Čemu anonimno?
G. N. M. u V. Pismo od 23. lipnja primismo, zadovoljit ćemo po mogućnosti.
Nadalje pristupio u družtvo:


Kao član drugoga razreda: Eade Radoicić, c. kr, nadlugar u Šibaniku;
Dalmacija.


Članom družtvene pnpomoćne zaklade


postade družtveBi odbornik kr. nadšumar g. Fran Kesterčanek, položiv diouieu
„Kola" u iznosu od 20 for. a. vr. (preplaćeno dakle 15 for. a. vr.).


Potvrda.


u utemeljiteljnii glavnicu uplatiše, utemeljitelji: P. n. gg.


Mio Vrbanić 25 for. (drugi obrok). — Josip Šteiner 100 for. — Franjo
Gamiršeg 100 for.


U ime godišnjega prinosa za tekuću godinu, kao pristupninu i pristojbu
za družtvene dipbme uplatiše u drugom trimestru u družtvenu blagajnu, što
se time p. n. gg. članovom od strane predsjednictva potvrđjuje kako slieđi:


Kesterčanek Fran 6 for. — Imovna obćina L banska za svoje članove 52 for—
Adam Paić 1 for. — Vatroslav Farkaš 5 for. — Josip Iskra 5 for. —
G-ustav Pausa 5 for. ~ L. L. Hirscb 5 for. — Fran Groger 7 for. -~ Imovna
obćina gjurgjevačka za 6 članova 12 for, — "Imovna obćina križevačka za
svoje članove 50 for. — (justav &aus 5 for. — Slavoljub Nemčić 5 for. —
Božiđar Gelinek 5- for. — Rikard Lang 5 for. — Slavoljub Kozjak 5 for. —
Julio Bubanović 5 for. — Ivan Dunđjerović 5 for. — Adolf Martinović 5 for.


— Ferdo Hiebel 5 for, — Franjo Reiter 7 for. ~ Josip Kozarac za 7 članova
7 for. ~ Luka Tomljenović 5 for. —~ Antun Gašparac 5 for> — Gravro Pan