DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Nadšumar, protustavnik i šumar sačinjavaju u svaikom okružju posebni
konkretualni status činovničtva, njihova plata nije ovisna o štaciji gdje službuju,
tako, da se na jednom te istom mjestu, prema redu i u višji platevni razred
promaknuti mogu.


Uredujući i računovoditelji nadšumari, izplaćujući raćunovođje i šumari,
dužni su na ime službene jamčevine položiti svotu u iznosu od dvijuh trećina
njihove plaće.


Prelazeć na razmatranja odnosnih ustanova tičućih se lugarskog i službeničkog
osoblja državne šumarske uprave spomenuti nam je Ovsim onog u skrižaljci
(vidi skrižaljku II) u pogledu broja osoblja i beriva mu, jur iztaknutog
još i sliedeće:


Tamo, gdje imade erarskih sgrada, dobivat će lugarsko osoblje stan u
naravi. Gorivo drva pripada, kako gdje, bud u mehkom bud u tvrdom drvu,
a tamo gdje se i klipovina izradjuje u ^/s cjepanicah i ^jn klipovine. Osoblju je
zabranjeno pod prietnjom odpusta iz službe, u naravi dobiveno gorivo prodavati
ili poklanjati, niti se prištedjeno drvlje odkupuje, nasuprot se ipak na predlog
šumskog ureda, bude osoblju službujućem u pređjelih jače zime, od slučaja do
slučaja izdala dozvola na ležeće drvo i odpadke. Nebi li se pako bud s kojih
razloga moglo drvo u naravi odkazivati, dobivat će osoblje odštetu u novcu,
polag tržnih ciena.


Zemljištni se deputat bude u slučaju potrebe sa 5 for. po rali ođšfcećivao.
Stanarina, gorivni i zemljištni deputat neuračunavaju se kod umirovljenja.


Nadlugari i lugari svakog pojedinog okružja sačinjavaju posebni konkretualni
status. Plaća im nije ovisna o mjestu službovanja, tako da se i na jednom
te istom mjestu u višji platevni razred pomaknuti mogu. Kod promaknuća popunjivati
će se svako drugo mjesto bez obzira na čin i slied, najsposobnijim i
najzaslužnijim individuomom.


Osoblje, koje šumska oblast namještuje, kod popunjivanja nižjih službeničkih
mjesta, smatra se samo privremeno namještenim, a definitivno imenovanje
uzsliediti će tek onda, kad će odnosnu dozvolu ministai-stvo podieliti, na
predlog dotičnog ureda, a isto tako je ovisno i promaknuće izvan reda, o dozvoli
ministarstva. Osoblju, koje je prizvano k šumskim uredom, za obavijanje
uredskih posala, nepripada inim nižjim službenikom đopitani pisarnički paušal
od 2 for. po glavu.


Tim bismo bili izcrpili provedbenu naredbu te reorganizacije. U koliko
pako takova napredak ili nazadak u našoj državnoj šumarskoj upravi znaci, dokazati
će budućnost.