DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 319 ~
Gradiški i to tako, da će ti novo ustrojeni uredi od sada imat neposredno
rukovoditi upravu i kontrolu gospodarstva podćinjeiiih im šunisko-iipravnih kotara,
dočim uprava i poslovanje oko hrvatsko-slavonskib investicionalnih šuma,
ostaje kao i do sada u smislu naredbe od 15. srpnja g. 1881. zagrebačkom ravnateljstvu.
Svi novo ustrojeni šumsko-upravni uredi podčinjeni su neposredno ministarstvu,
te im je podieljeno pravo samostalne doznake, a stoga imade svaki
njih i posebno knjigovodstvo, do&im će blagajničko poslovanje, u pogledu kr.
šumskog ravnateljstva u Zagrebu. rukovoditi kr. ^emalj. blagajna u Zagrebu,
za šumski ured u Otočcu i nadšumarski ured u Vinkovcih pako tamo postojeći
kr. porezni uredi.


Uprava novo ustrojenog šumskog ravnateljstva u Zagrebu, ostaje povjerena
dosađanjem predstojniku g. Milanu pL Durstu, privremena uprava nadšumarskog
ureda u Vinkovcih povjerava se šumarniku Eobertu pl. Devanu, a
privremena uprava šumskog ureda u Otočcu šumarniku Ivanu Madjareviću, kojim
je podjedno povjerena i provedba te nove organizacije.


Šumarski uredi u Novoj Gradiški, Belovaru, Fužinah, Gospiću i Ogulinu
prestaju dakle kao takovi jur 1. srpnjem t. g. uredovati.


Kako će nadalje ostale naredbe u pogledu dojdućeg službovanja tek sliediti,
nebismo imali već šta obćenita iztaknuti, držeći ipak da će drugove naše
zanimati naročito i tim novoustrojstvom uprave u savezu stojeće novo utanačenje
činovničkih kao i inih šumarskih služba, saobćujemo u privitom izkazu
(vidi skrižaljku I. strana 320.) dojdući status kao i pregled beriva našeg kr.
šumarskog osoblja.


Što se činovničkog osoblja tiče, spomenuti jest osim onog što je jur u
slieđećem izkazu označeno, još i sliedeće: Tamo, gdje imade erarskih sgrada,
sposobnih za smeštenje činovničkog osoblja, dobivat će isto u mjesto stanarine,
stan u narp-vi.


Deputat goriva, dobivati će činovnici u tvrdih cjepanicah, odnosno u smislu
postojećih ustanova, na temelju tržnih ciena izplaćeno novcem.


Deputat zemljišta izplaćivati će se tamo, gdje se takova zemljišta u naravi
nemogu dopitati po rali sa 5 for. Stanarina, gorivo i deputat zemljišta
neuračunava se u mirovinu.


Paušal za konja i kučiša u pravilu se samo onda bude dotičnom činovniku
dopitao, ako će dva odnosno jednog konja u istinu i držati. Novo imenovani
činovnici, kao i takovi, koji nesrećom izgnbiše konja, imat će takovog
najdulje za četvrt godine i opet nabaviti, činovniku pako, koji si za to vrieme
nebi nabavio konja, obustaviti će se odnosna beriva. U sjedištu zagrebačkog
ravnateljstva namješteni činovnici, nisu obvezani na držanje konja. Iz uredskog
paušala, imadu se pokrivati ukupni troškovi pisarničkih materijala i sprava,
zatim troškovi razsviete, čišćenja ureda kao i ostale manje uredovne potrebštine.


Paušal za slugu izplaćivati će se predstojniku ureda, koji si onda slugu
po volji držati može.