DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 318 -r.
šume zahtievaju, tečajem dulje vremena danju i noćju samo najnuždniji kratki


odmor priuštiti.


Prema svemu tomu neka lugar bude makar i službeno iz svog sreza samo


onda odsutan, i neka redovito istoj službi božjoj samo na toliko prisustvuje, na


koliko to sjegurnost šume dopušta.


2. Lugar mora proti svakomu štetočini bez obzira na osobu i
okolnosti neumoljivo strogo postupati, ter nesmije u nijednom slučaju ikomu
što oprostiti. U slučajevih, gdje iz postojećih okolnostih izvire potreba,
da se komu što oprosti, nije vlastan toga učiniti lugar, već on imade svagda
svoju prijavu podnieti, a do njegovog predpostavljenog ili nadležne oblasti je
stalo, da posljedke kažnjivog čina oproste. Takav način službovanja nuždan jest
iz dva razloga: jedno, jer je na gornji postupak ovlašten samo lugarev predpostavljeni
ili oblast, a s druge strane, jer bi lugar pristranim postupkom svom
dobrom glasu u pučanstvu škodio, usljed česa bi bio i ukupni uspjeh njegovog
službovanja oslabljen.
Samo ondje neka se lugar neizpostavlja, gdje unapried vidi, da bi njegovo
posredovanje bilo bezuspješno (n, pr. da se na odaljenom i zabitnom mjestu,
rano zorom ili kasno pod noć srazi sa ruljom oboi^užanih i smionih zvjerokradica
ili šumoštetnika). U takvih slučajevih nesmije se lugar štetočincem pokazati,
tako da oni ni neslute, da se lugar krije i povlači; jer bi inače odvažnost
i ugled lugarev trpili. — ko —


(Sliedi).


Reorganizacija državnog šumarstva u Hrvatskoj.
Jur posliednji puta iztaknusmo u ovome listu predstojeću reorganizaciju
našeg državnog šumarstva, sada ćemo u interesu stvari još i koju obširniju o
tom predmetu.
Njegovo Vehčanstvo car i kralj naš, blagoizvolio jest previšnjim riešeujem
od 3. svibnja t. g. potvrditi svojedobno po ministru gospodarstva obrti i trgovine
na previšnje odobrenje podastrtu novu organizaciju državne šumarske uprave
u Hrvatskoj i Slavoniji, te dosađanje uredovanje jur koncem lipnja prestaje,
đočim će novo ustrojit se imajući uredi, započeti jur L srpnjem t. g. uredovati.
U smislu te nove organizacije, ustrojeno jest počam od 1. srpnja t. g. u
Zagrebu novo šumarsko ravnateljstvo, u Otočcu novi, jedino u predmetu izradbe
drva, unovčenja drva, nadnica i osobnih stvarih zagrebačkom ravnateljstvu
podčinjeni, inače pako samostalni šumski ured, u Vinkovcih pako novi nadšumarski
ured, uz sliedeće teritorialuo podieljenje:
Šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu podčinjaju se dosadanji šumsko-upravni
kotari u Fužinah, Ogulinu, Glini i Belovaru zajedno sa Nagj-Taborom, šumskom
uredu u Otočcu, dosadanji šumski kotari u Otočcu i Gospiću, nadšumarskora
uredu u Vinkovcih pako, dosadargi šumsko-upravni kotari u Vinkovcih i Novoj