DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 317 —


Čuvari (stražari, nadzornici) lova, koji nisu istodobno i šumski stražari,
polažu prisegu po primjerku za šumsko straže, samo se iniade iz istoga izpustiti
izraz: „nad šumskim viastničtvom", pa se umjesto toga uvršćuju rieći: „nad
lovnim pravom".


Javne šumske straže, mogu se i naknadno zapriseći za čuvanje lova.
Tko želi postati lovnim čuvarom, mora da je izučeni lovac, ili barem da
mu politička oblast gornju sposobnost priznade.
Tko je sposoban za čuvanje šuma, sposoban je i za čuvavje lova, pak
se zato može svaki lugar bez ikoje zaprieke dati zapriseći za čuvara lova.
Dalnje pitanje, koje razpravljati želimo, glasi:


III.
Kako će šumska straža prekršaje i kvarove zapriečiti?


Poglavita je dužnost, a ima biti glavna briga i nastojanje lugaru,* da
počinjanje šumskih šteta preprieči. Time lugar ne samo da, na čuvanje
mu povjereno dobro, brani od svakog oštećenja, ter da to dobro u vriednosti
podržaje, i istu povećava, već on time izpunjuje podpuno svoju dužnost, koju
je pologom prisege preduzeo, jer se je istom obvezao: „da će svaku štetu
od vlastničtva u čuvanje mu povjerenog odvraćati". Tu svoju glavnu zadaću
postići će lugar veoma lahko, ako uznastoji, da niže navedenim! sredstvi područnom
pučanstvu ulije straha i počitanja prema svojoj osobi. A to može:


1. Marljivim obilaženjem šuma na čuvanje mu povjerenih. To mora lugar
tako udesiti, da on raznim redom i u razno vrieme šumom prolazi, da puteve,
kojimi u šumu ili do šume dolazi, ter iz šume izilazi, svagda mnienja, i da
nitko nezna, gdje u koji čas boi"avi ili kamo će stići. — Na taj način nije
nikada šumoštetnik sjeguran, neće li se on.s lugarom sresti. U tu svrhu je
potrebno, da lugar nikomu nekaže kamo polazi, pa ni svojim; da u razno
vrieme i raznim redom šume obilazi; da u šumu neprolazi kroz sela, već
pokraj istih, a osobito da neide pokraj kucah poznatih i okorjelih šumskih
štetnika. Kada je lugar kod kuće, shodno je, da se svakomu, koji za njega
propitkuje, neodaje; za ono vrieme pako, kada lugar mora, da je od kuće i
šume odsutan, treba da u svog predpostavljenog izprosi zamjenika, koji ima da
za vrieme njegove odsutnosti šumu nadzire.
Podpuno neuporabivim postaje onaj lugar, koji poput nadničara samo za
vrieme radnih satih i svagda jednakim redom šumom prolazi; takov lugar nezaslužuje
imena koje nosi, prava koja uživa, a od godišnje zaslužbine niti
novčića, on je šumi i gospodaru samo na štetu, a vriednim sudrugovom na sramotu.


Lugar mora da je za službu spreman i danju i noćju, u svako vrieme i
u svaki sat. Ako okolnosti dopuštaju, može se lugar i po pol dana odmarati,
za sebe štogod raditi; s druge strane smije si lugar, ako to sjegurnost i dobrobit


* Mjesto izraza „šumska straža", rabiti demo riež „lugar" ili „lugarstvo" pošto
te rieči uključuju u sebi pojam „šumske straže."