DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 12     <-- 12 -->        PDF

^inim hodom na i iz paše, i tako nekoristi u namienjenu svrhu, najme davanje
koristi na mlieku odnosno odebljenje na mesu.


.Doka z tomu, daje od 6362 pravoužitničkih obitelji spadajućih k ovoj
imovnoj obćini uživalo pravo bezplatne šumske paše u prošloj godini
samo njih 1427, daklem samo 22.4*^/p; a u godini 1883. 23.5%, 1882. 23.3"/o;
1881. 25.//0; 1880.. 28,37o;-


Ako li uzmemo u obzir i to ^ da se jedan dio žiteljstva nemože poslužiti
šumskom pašom radi odaljenosti dotičnih šuma, to vidimo isto tako iz zapisnikah,
da ni svi žitelji iz jednog te istog sela netjeraju svoju marvu u šumsku pašu,
već u najpovoljnijem slučaju popriečno samo 3.6—377o ^Jil^´


Šumska paša dakle bar u ovdašnjoj okolici nije neobhodno nuždna za
poijsko gospodarstvo.


Šumarstvo u Dalmaciji.


IL
Nadovezujući na jur IV. svezku ov. lista spomenuto u pogledu šumarskih
napremica u Dalmaciji, iztaknuti nam je pre svega, da je c. kr. namjestničtvo
prošle zime i ovog proljeća naručilo i posaditi dalo u okolici Zadarskoj i u
pokrajini množtvo velikih i malih šumskih stabala, tako bi n. pr.:


1. U pet razsadnikah kraj Zadra, zasadjeuo: 2000 komada divljih voćaka,
ponajviše rašeljka, zatim jabuka i krušaka, 2200 komada „Bignonia catalpa"
i 1000 „Mimosa julibrisin".
2. Razsadilo se je većih stabala za drvorede: 130 komada „Mimosa
julibrisin´´, 100 kom. od „Platanus orientalis", 250 kom. „Bignonia catalpa",
150 komada „Ulmus campestris i americana", 50 komada „Morus papyrifera".
3. Razsadilo se je za pošumljenje: 330 kom. „Pinus halepensis", odgojenih
u loncih, 1650 komada „Pinus picea" iz sijališta i 6000 komada od
„Hjbiscus sjringifolia".
Osim toga bi poslano u pokrajinu: 200 većih stabala obćini Omiškoj,
200 većih stabala čuvaru starinskih spomenika u Spljetu, 200 većih stabala
obćini Pućiškoj za selo Selca i 250 većih stabala obćini Drniškoj.


1000 komada borića odgojenih u loncih obćini Spljetskoj,


1000 „ „ obćini Hvarskoj^


50O „. ; ^´ . .„ Makarskoj,,


3O0 „ , ^ „ Ercegnovi,


270
komada borića odgojenih u loncih u Dubrovnik,


´ 200 „ . .„ , .„ -, . „ „ Kotor, ,
900 „ Eucalyptusa „ „ ,„ „ Ston,
500 „ „ „ . ,, „ „ Metković, ^
^0 j5 ». „ „ » j? obćini Jelsanskoj,
16000 prutja plemenitih 4 vrsti vrba u Sinj za kose,
-. 1^000 „ , 4 „ „ „ Knin „ .