DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1885 str. 1     <-- 1 -->        PDF

>-<>+*
Br. 7. i 8. u ZAGREBU, I srpnja 188S, God. IX.


Ovogodišnja, po broju IX. gla-vna skupština lirv.-slav. šumarskoga
đrnžtva, koja je bila na dan 29. i 30. lipnja o. g. urečena
n Novu Gradišku, ođgađja se ovime uslied zaključka upravljajućega
odbora zbog nepredvidjenili okolnostih i zaprieka na neižviestno
vrienie.


Zagreb, 16. lipnja 1885.
Pređsjediiictvo.


Izvjese e


družtvenoga tajnika na.ime upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva
za IX. glavnu skupštinu o družtvenom djelovanju godine 1885.


Čast je podpisanomu tajniku hrv.-slav. šumarskoga družtva na ime upravljajućega
odbora podnieti IX. glavnoj skupštini sliedece godišnje izvješće o
djelovanju i nastojanju upravljajućega odbora, oko unapredjivanja našega družtva.


Prem nije nego samo 8 mjeseci razdobja od VIIL glavne skupštine koja
se je dne 26. listopada u glavnom gradu Zagrebu sastala, ipak možemo podpunom
zadovoljštinom konstatovati, da je i u tom kratkom razdobju naše družtvo
u onom djelokrugu, koji mu je uslied svojih novih po visokoj kr. zemaljskoj
vladi odobrenih pravila osiguran, dosta unapređjeno.


Kad se ogledamo ponajprvo na rad upravljajućega odbora za to razdobje,
bilježimo 6 držanih odborskih sjednica i to: dne 7. studenoga 1884.; 2. prosinca
1884; U, ožujka, 16. travnja, 18. svibnja i 16. lipnja 1885 Izim toga
sastali su se jošt pododbori po potrebi i mogućnosti.


Iz rada upravljajućega odbora bilježimo kao važnije.


U smislu §, 13. družtvenih pravila izabrao je upravljajući odbor iz svoje
sredine odbornika, županijskoga nadšumara g. Frana Kesterčanka za urednika
družtvenoga organa „Šumarski list" koj naš list jur 5, godinu uredjuje.


20