DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1885 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 236 —


nadvojvoda sobom, a ostale imao je St. predati kod visokoga dvora u Befiu. Ostale
rake razprođao je u Beču za 1.300 for. tako, da je za čitav transport dobio oko


2.000 for., te imao kako reče „dobar gešeft" !
Seljaci onog kroja tvrde danas, da je bio potres uzrokom , što su raci iz vode
bjegali, što ipak dvojimo, jer koliko mi je poznato, to raci po brežnatih potooili kao


n. pr. u Jelenskoj kod Moslavine, Medveščaku na Sljemenu i t. d. nisu izginuli.
I. E.
f Umrli. Nemila smrt ugrabi nam opet dva člana II. razreda, Milivoja Aleksića
i Danu Kakića, lugare imovne obdine otočke.
Dne 9. travnja t. g. umro je nadalje u svom rodnom mjestu „Velika Kopanica",
lugar brodske imovne obdine Mato Matasovid. Pokojnik bijaše 11 godinah lugarom iste
imovine, koja u njem gubi revna i pravedna lugara, drugovi dobra druga, a obitelj
svog branitelja i hranitelja. Lahka mu crna zemljica. I. P.


Dne 3. travnja umro je u Freivaldau-u jedan najođličnijih austrijanskib šumaraU
vlast, nadšumarnik Julijo Miklitz, brat Eoberta Miklitza.
Imenovanja. G. Dragutin barun Schilling-Kanstadtski, do sada šumarnik u Sarajevu,
imenovan je o. kr. šumarom za šumski kotar Mlietski u Dalmaciji.


G. Ante Šeringer, bivši vlastel. šumar, pristav u Lokvah, imenovan je šumarom
prvostolnog kaptola zagrebačkog u Markuševcu.
G. M. Vizjak, do sada vlastel. nadlugar u Markuševcu kraj Zagreba, postao je
šumarom prvostolnog kaptola zagreb. u Sisku.
G. Ivan Konig, do sada šum. vježbenik imov. obdine u Dubici, imenovan je kot.
obdinskim šumarom u Delnicab.
G. Ljudevit Hiibner, do sada c. kr. povjerenik šumskog nađzorničtva, imenovan
je privrera. nadzornikom katastralne šumske procjene za Bosnu i Hercegovinu.
Dopisnica uredničtva.


G. M. L. u V. — A. T. u Z. — P. Z. u Z. (Dalmacija). — T. B. u B. —
A. H. u K. — M. E. u K. — F. R. u 0. — G. P. u P. — Na poslanom srdačna
hvala, u koliko neupotrebismo, upotrebit demo čim dospijemo!
G. V. H. u Z. — Izvolite javiti resultat utoka i konačnu odluku, onda demo
možda uvrstiti moći, za ostalo poslano hvala!
G. F. K. u K. Učinismo po volji!
Nadalje pristupili u družtvo:


Kao članovi II. razreda: 79. Jovo Bodlović. — 80. Stanko Podunavac.


— 81. Mato Bartolić. — 82. Petar Vojnović. — 83. Gjuro Simić. — 84. Jovo
Pavlović. — 85. Joso Zagorac. — 86. Simo Stoić. — 87. Juro Magjer. —
88. Nikola Ostoić. — 89. Simo Popović, svi lugari I. banske imovne obćine u
Glini. — 90 Ilija Mikinčić, nadlugar. — 91. Marian Jurić. — 92. Ivan Barišić.
— 93. Adam Matasović. — 94. Donat Antolović. — 95. Marian Kopić.
— 96. Mato Benić. — 97. Gjuro Stivanović. — 98. Fado Tomljenović. —
99. Sime Petričević, svi kod imovne obćine brodske, šumarije broj II. — 100.
Josip Banjanac. — 101. Mato Vukčević, lugari I. banske imovne obćine
u Glini.
Uređničtvo i naklada hrv. šumarskog družtva. — Tisak C. Albrechta.