DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 48     <-- 48 -->        PDF

-^188—


Yilim 5 for. — Zezuljka Ivan 7 for. — C. kr. namjestničko vieće u Zadru
5 for. — Kr. šiiraski ured u Gospiću za svoje lugarsko osoblje B8 for- — Ki\
šumski ured u Otočcu za svoje lugarsko osoblje 97 for. — Kr. šum. ured Novagradiška
za svoje lugarsko osoblje 21 for. — Kr. šum. ured Ogulin za svoje
lugarsko osoblje 23 for. - Kr. šum. ured Belovar za svoje logarsko osoblje
62 for. — Imovna obćina brodska u Vinkovcih za svoje lugarsko osoblje 24 for.
— Imovna obćina križevaćka u Belovaru za svoje lugarsko osoblje 46 for. —
Imovna obćina u Mitrovici za svoje lugare 4 for. — Imovna ohćina I. banska
u Glini za svoje lugare 4 for, — Imovna obćina u Ogulinu za svoje lugarsko
osobije 11 for. — Kalina Ante 5 for. - Rački Vatroslav 5 for. — Fischbacb
Kobert 5 for. — Kuzma Julio 5 for. Andrić Jozo 4 for. — Ukupno 1111 for.
90 nvc.


Starije družtvene blagajne


na svršetku prvoga trimestra godine 1885,
- -1—J Priliod Razli od
for. ne. for. ne.
1 1124 15
2 778 50
1124 15 778 56
Odbiv izdatak od primitka, ostaje gotovine dne 1. travnja345
50.


Zagreb, 31. ožujka 1885.


Milan Durst, Dr. V. K6r6škenyi.


predsjednik. tajnik.


Nadalje pristupili u družtvo:


kao članovi I. razreda gg,: 22. Vilim Miiller, šumski naclzoriaik kneza
Lipe-Šaumburga u Virovitici. — 23, Franjo Keitter, đrvotržac u Suhompolju.
kao članovi II. razreda: 62. Mile Prebeg. — 63. Mane Maricić. — 64.
Josip Borić. — 65. Ivan Šprajc 1. — 66. Ivan Šprajc 2. — 67. Ante Galetić,


— 68. Mijo Mlinac, — 69- Franjo Janđerle. — 70. Vlade Sertić; svi lugari
imovne obćine ogulinske. — 7L Petar Matijević. ~ 72, Antun Rakonić. —
73. Andrija Derjanović, — 74. Filip Rukavina. — 75. Antun Jurišković. —
76. Bartol Aleksić. — 77. Stjepan Matanović; svi lugari kr. šumskoga ureda
u Novojgradiški. ~ 78. Jozo Andrić, kr. lugar u Prozoru u Bosnoj,
Uredničtvo i naklada hrv. šumarskog družtva. — Tisak C. Ateochta.