DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— Jm — ´
P 0 t V r d a.


u iitemeljiteljnu glavnicu uplatiše, utemeljitelji: P. n. gg.
Alexander pl. Weiss 100 for. — Vidmar i Rogić loo for. — Švrljuga
Stipe 50 for. — Piere i Perin 100 fon — Bačić Antun 50 for. — Hermann
Krista 100 for. — Valentin S. 100 for. — Šipuš Nikola 100 for. — Olivieri
Franjo lOO for. — Gamiršeg Franjo 100 for. — Gospoja pl. Ghyczy Franjica
100 for. — Komercialna banka u Zagrebu 100 for. — Eskomptna banka u
Zagrebu 100 for.


U ime godišnjega prinosa za tekticu godinu, kao pristupninii, i pristojbu za družtvene
diplome uplatiše u prvom trimestru u družtvenu blagajnu, Što se time p. n.: gg. Članovom
od strane predajedniČtTa potvrdjuje.


Preuzvišeni kardinal Josip Mihalović 25 for. — Biskup J. J. Strostnajer
10 foi´. — Imovna obćina Vinkovci 100 for. — Imovna obćina Novagradiška
50 for. — Imovna obćina gjurgjevačka 20 for. — Imovna obćina križevaSka
10 for. — Imovna obćina petrovaradinska 20 for. — Imovna obćina I banska
10 for. — Imovna obćina IL banska 10 for. — Imovna obćina otočka 10 for.
— Grad Zagreb 10 for. — Grad Osiek 10 for. — Grad Križevci 10 for. —
Grad Karlovac 10 for. — Grad Petrinja 10 .for. — Grof Ladislav Pejačević
10 for. — Grof Dragutin Elz 25 for. — Vlastel Pakrac 10 for. — Vlastel.
Kutjevo 20 for. — Jače Mance 10 for. — Ivan Pleše 10 for. — Jače Šporer
10 for. — Milan Šlesinger 10 for. — Agjić Prokop 5 for. — Alandsee de
Napoleon 5 for. — Antoš Ivan 5 for. — Baric Gjuro 5 for. — Barišić Pavle
5 for. — Belja Just 5 for. ~ Benak Vinko 5 for. — Benaković Ante 7 for.
— Bogoević Tomo 5 for, ~ Brus Franjo 5 for. — Berger Asdrubal 7 for. —
Čanić Ante 5 for. — Grlenjak Mijo 5 for. — Dračar Vinko 5 for. — Frkić
Stjepan 5 for. — Grund Hugo 5 for. — Kr. šum. ured u Gospiću 5 for. —
Hajek Bogoslav 5 for. — Heinz Gustav 5 for. — Herzl Adolf 5 for. — Hlava
Dragutin 5 for. — Hankonj Stjepan 5 for. — Hell Ivan 5 for. — Hotovij
Gustav 5 for. — Hauber I. 7. for. — Ilijić Dušan 5 for. — Jerbić Ivan 5 for.


— Josimović Dimitrija 5 for. 70 nč. — Kiseljak Vladimir 5 for. — Koča
Gjuro 5 for. — Korab Ante 5 for-— Kuchinka Josip 5 for, ~ Krišković
Mijo 5 for. — Kozarac Josip 5 for. — KoUar Ivan 6 for, — Kern Lavoslav
7 for. — Lončarić Vinko 5 for. — Marković Dušan 7 for. ~ Mikešić Mijo
5 for. — Magjarević Ivan 5 for. — Miiller Antun 7 for. — Nanicini Drag.
5 for. — Odžić Ivan 5 for. — Kr. šum. ured u Otočcu 5 for. — Patzak Antun
1 for. 20 nvč. -- Puk Mirko 5 for. — Radošević Mijo, mladji 5 for. — Riemer
Ladislav 5 for. — Ružička August 5 for. — Radošević Mijo, trgovac
7 for. — Slapničar Edo 5 for. — Stein Ljudevit 5 for. — Sever Dionis 5 for.
— Stijasni Demeter 5 for. — Stanković Veljko 7 for. — Stigiić 7 for. —
Tropper Ivan 5 for. — Trgovačka komora Zagreb 5 for. — Upravna obćina
Tiesiio 5 for, — Vicliodil Vlastaii 5 for. — Vranićar Julio 5 for. ~ Werner