DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 180 —


đošaljftju do 2ove<5eg pjetla, kc^i ajeđetS visoko na jeli ili omorici, dok đozivlje, kako
kaza, niti vidi, niti čuje. U tom lovu uživaju lovci gorskih krajeva, gdje se plemenita
ta divljač nakadja. U Hrvatskoj ga nalazimo u kotaru delničkom i ogulinskom, u
planinskih šumah kneza Thurn-Taksisa i gospoštije Čubar. Lovci po ravnicah sad se
moraju ograničiti na lov malog prilegača (Bekasine), ritske šljuke (Moosschnepfe), a i
ine šljuke, koje Još iza cvjetne nedjelje kod nas zaostaSe. Koncem ožujka, počeše zečice
prvi put zečiti, a sada će se po drugi puta tjerati, dočim se kurjačice, lisice, divlje
mačke, kune, tvorci, vidre i lasice kote, te bi ih valjalo ubijati,


Grabežljive ptice sada sjede u gnjezdu, te se lasno tamaniti mogu. Sada je najbolje
vrieme loviti grabežljive ptice, sa velikom sovom ušarom, u koju se svrhu priredjuje
podzemna kolibica, u koju lovci u zoru zasjednu, cekajuč na ptice, koje udaraju
na sovu.


Srnjaci počimaju čistiti novom dlakom obrašteno rogovje, čamajuč po drvlju i
stroralju, te praved Često dosta velike Štete.


Jarebice, fazani, divlje patke i guske sjede na jajih, te bi ih valjalo štititi.


Ribolov . U travnju se biju: migulje (Fluss-Neunaug), oštriš, jesetra ili glavatica
(Lachs-Foreile), šaran ili krap, karaš veliki i mali i brkica, te se ove več nebi
smjele loviti.


G-ospodu drugove molimo, da jave, kad su u koji kraj stigle
Šljuke, da li ih je bilo mnogo ili malo, kad su odtišle, kada su stigle
rode, slavu I j i, laste, prepelice, škvorci i grlice, te ina opažanja u
naravi, a isto tako i sve o možebitno sbivŠih se šumskih poŽarih,
pojavu gusjenica i hruštova i t. d., jer če takovi podatci uredničtvu vrlo
dobro doči. I. E,


Ubaviest, Kod gospoštije kneza Lippea u Virovitici, može se dobiti njekoliko
M^ada 3 god. smrekovih sadjenica. A. ,N.


f Umrli. Dne 21. veljače t. g. umro je u Jasenku Nikola Prodanovič,
lagarski zamjenik kod kr. Šumarije u Begovomrazd^lju. Pokojnik bijaše energičan, pouzdan
i marljiv lugar, te njim is^ubi služba vrieđnog Člana, a drugovi mila prijatelja
pripravna vazda na promod u tćžkoj službi, — Pokoj mu poštenoj duši. I. Z.


Dne 15, ožujka, u 3 sata u jutro, umro je u Zagrebu, u 20. godini života
svoga, zemaljski stipendista za šumarstvo, slušatelj visoke Škole za zemljotežtvo u Beču,
Radivoj Sehneider. — Pokojnik svršavao je netom svoje nauke, te je imao biti danas
sutra profesorom šumarstva na donmćem Šumarskom zavodu, a vazda se je odlikovao
odliČmmi nauci, tako da bi bio bezdvojbeno na Čast hrvatskog Šumarskog stališa, da
mu nemila smrt nepresjeČe nit rađinog i mladjahnog života. Laka mu hrvatska zemljica,
koju je žarko ljubio!


Imenovanja. G. Dragutiiu barun,SchilUng, šumarski mjernik kod Šumskog odsjeka
u Sarajevu, imenovan je Šumarnikom.
Gr. Gustav Bohm, šumski koncipista u Sarajevu, imenovan je šumar, mjernikom.


G. Emil Elleđerj sukromni zemljomjer iz W^hringa, šumskim upraviteljem kod
šumskog odsjeka u Sarajevu. — Stjepan MudrovČič, nadlugar I. razreda u Prozoru, šumarskim
vježbenikom u Konjiciv
Lugari II. ^razreda: Adolf Hrubi u Travniku, August Verner u Cazinu, Tošo
V^geržjnovskj u Banjaluci i Budislav Kerčevič u Sarajevu, imenovani su lugari L
razreda, na istih mjestih, — Gustav Fischer, lugarski zamjenik u Glamoču, imenovan
lugarom U. razreda na istom mjestu. Julio Sperlbauer, lug^ir I. razreda do sada u
Konjici, premještea je u Prozor.


G. JoMp Popovič, do sada kr, srbski šumar sreza ključkog, imenovan je kr. srb.
drž. šumarom sreza takovskog, okružja rudničkog,
G. Gustav Laeh, imenovan šumar, vježbenikom slunjske imovne obdine u Rakovcu,
^ . Miroakv B»yer, ido sada vlastej. gujai. asistent u Lokv^h, premješten u svojstvu
šumskog upravitelja istog vlastelinstva u Lekenik.