DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 183 —


Izpravak sporazumka radi. U Hl. svczku o. g. „Šumarskoga lieta" piše gosp.
šumaniik Radoševid o „nuzgrednih užitcih i njihovoj važnosti/* Medju oatalitn spominje
na strani Itl . slieđece: „Kod upravah imovnih obdinah te urbarijalnih, udaraju se
cienici po milosti božjoj, a kada se narod radi izazvanih buna umiriti hoće, onda žure
gospoda, da sve gratis na teret naroda, tobož kao dar ove nuzužitke odredjuju, tislied
takova negospodarstvena postupka kod obćinskih šumah naravno JB^ da se red niti kod
državnih i vlastelinskih Šumah postići uemože."


Pošto imovne obćine i njihova nprava bivaju Često puta obljubljen predmet kritike,
koja nalazi svoj cilj u rušenju i grđjenju uprave istih, to si ^matnim za dužnost,
popraviti stanje Činjenice rečenih redaka tamo, da se kod iniovnih obćiiia neudaraju
cienici po j^milosti božjoj" već na temelju zakoi^st od 11. srpnja 18-81, odbosno
naputka a) koji govori o zajedničkom uživanju imovnih §uma u §. 17. da: „svaki
pravoužitnik imade samo u toliko zahtievati jzpunjenje ovim naputkom ustanovljenih
mu potrebština u drvu i inih Šumskih proizvodih ^ u koliko potrajni prihod Šuma
imovne obćine za dotječe.*´


Nadalje veli isti §. da može taj pravoužitnik uživanja predspomenlitlh šumskih
proizvoda bezplatn o zahtievati, ako je potrajni prihod istih tako velik, da po nar
mirenju svijuh potrebštinah pravoužitnika preostaje jošte toliki višak, kojega unovčenje
može pokriti troškove skopčane sa gospodarstvom i upravom imovne občine. Obratno
pako obvezani su pravoužitnici za pokriće tih troškova uplatom odgovarajuće Šumske
pristojbe za svoja beriva u naravi pripomagati.


§. 18. pako dosliedno ustanovljuje na koje šumske proizvode i u kojem redu se
imaju takove Šumske pristojbe odmjerivati, i kaže naročito, da „u pravilu imaju ove
pristojbe najviše doseći do polovice podpune vriednosti."


Time dakle ustanovljen je ograničen ključ, po kojem se uprava imovnih obćina
u nastupivšem slučaju ravnati mora, te nikako neima moć i pravo te pristojbe odmjerivati
po „božjoj milosti."


Ako se pako kod imovnih obćinah ustanovljene pristojbe za Šumske proizvode nedopadaju
g. piscu, to Žalimo da nemožemo njegovoj želji zadovoljiti, jer se to pravo
uživanja imovnih Šuma od strane pravoužitnika n navedenom smjeru temelji na §. 18.
temeljnog zakona za hrvatsko - slavonsku i banatsku srpsku vojnu Krajinu od 7. svibnja
1850. uslied kojega §. su posjedovali Graničari i prije razdieljenja Šuma, po njihovih
starih pravah i sa prednošću, doznak u bezplatno g gradivog i ogrievnog
drva za domaću porabu, kao i nakon predidućega popisa pašu i žiro vinu za njihovu
stoku bezplatn o uživati . Tendencija uživanja imovinskih šuma jest dakle raziična
od uživanja privatnog veleposjeda u provincijalu, i zato neka ni g. pisac Članka „o
nuzgrednih užitcih" nekrivi upravu imovnih obćina, koja je prije svega vezana na zakonske
ustanove. Gr. Pauza,


[Natječaji. Kod šumsko-gospodarskog ureda ogulinske imovne obćine, imade se
popuniti mjesto kotarskog šumara sa sjedištem u Ogulinti, sa godišnjom plaćom od
600 for. stanom u naravi, godišnjim putnim paušalom od 400 for. i pisarničkim, razsvjetnim
te ogrievnim paušalom za pisamu, godišnjih 56 for. i 24 pr, mtr. I. r. bukovog
ogrievnog drva na panju.


Kod kr. podžupanije pakračke, imadu se popuniti mjesta kotarsko - obćinskih šumara,
sa sjedišti u Daruvaru i Pakracu, godišnjom plaćom od 600 for., 200 for. putnoga
paušala i 20´Yo globa i naknada šumskih Šteta. Molbe do 15. travnja kr.
podžupaniji.


Šumske prodaje (IV). Dne 3. ožujka, obdržavana bi po treći puta, kod
kr. šumskog ravnateljstva u Zagrebu dražbena prodaja od 321 komada hrastovih stabala,
Šumskog sreza „Žutice", procienjenih na 31.233 for. I ova je dražba medjutim ostala
bezuspješna, — Dne 21. ožujka, obdržavana bi kod kr. podžupanije djakovačke
dražbovna prodaja, od 300 hrastovih stabala, procienjenih na 5.066 for. 49 novČ. na