DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 179 —


Ako dakle po pojedinca, nije svejedno da li mu trgovac prodaje drvo
u zimi li proljeću posječeno, to je takovo neracionalno postupanje još od
veće važnosti sa gledišta narodno-gospodarskoga, naročito i u našoj domovini,
gdje obćioske šume, t. j . one obterećene u prvom redu pravom služnosti na
gradjevno drvo, zauzimlju više od 1 milijuna rali šumišta, te gdje te šume uz
nepromienjeno površje, od godine do godine potrebštine na gradji u većoj mjeri
zadovoljavati moraju, jer se narod množi, kućišta se množe, a šuma ostaje ista,
gdje dakle po šumsko gospodarstvo nemože biti svejedno, da li te ovlaštenike
svakih 60 ili 30 godina sa gornjom gradjom i t. d. podmirivati treba, i tako
možemo smjelo uztvrditi, da se neopreznim dozvoljavanjem sječe i izvan zakoni
naravi utanačene dobe, narodu godimice na stotine hiljada štete nanaša.


Tim pako držim, da sam dovoljno označio i štetonosnost sječe drva za
dobe mezge i ljeta, po šumsko kao i narodno gospodarstvo, te da bi svakako
valjalo tom neracionalnom postupku stati na- kraj, i samim šumskim zakonom,
gdje bi u interesu stvari valjalo bar za gTadjevno drvo, bezuvjetno dobu sječe
ograničiti na dobu prave zime.


Šumarsko-trgovačka razmatranja.


IV.
Poznato jest,, kako se od strane magjarske vlade, već kroz godine sve
moguće čini, za da se Rieci osjegura ono trgovačko znamenovanje po translajtaniju,
što no ju imaše još do g. 1874. Trst po sveukupnu Austro-Ungariju, i
tako postade u novije doba Rieka i opet velevažnim pomorskim trgovačkim
gradom ne samo po Hrvatsku, no i čitavu monai-kiju. Taj razcvat riečke trgovine
osobito osjećaju Trščani. Jer dočim se još godine 1880. iz Trsta izvezlo
41,231.992 komada francezkih dužica, ono se je g. 1888. izvezlo samo još
15,372.258, a godine 1884. pako samo još 11.415.182 komada! Obratno pako
vidimo na Rieci; jer dočim se godine 1880. preko Rieke izvezlo samo još
2,678.818 komada, izvezlo se već god. 1881. 5,060.030 komada, god. 1882.
18,306.983, god, 1883. 38,881.281 komada, a 1884. god. pako već i 35,181.695
komada! Vidimo dakle, da se u tom pogledu odnošaji ma baš posvema preokrenuše.


Kako se medjutim trgovina na Rieci diže, isto tako nam se obratno javlja,
da i naš Sisak već počima gubiti u pogledu svoje još do nedavna prevelike
važnosti, osobito što se trgovine sa francezkimi dužicami tiče. Glavni razlog
tome pako da jest medju ostalim i dogradnja raznih željezničkih pruga (kao n. pr.
Dobi´lin - Novi Sisak), te će se ta razlika još bolje opažati, samo nek se izgradi
pruga od Broda do Siska, i od Siska do Karlovca. Godine 1884. izvezlo se ipak
preko Siska samo za Trst ukupno 9,172.148 komada francezkih dužica. Ukupno
bilo je lanjske godine na sisačkom tržištu više od dvie trećine, ukupne pro