DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 175 —


Što se naročito i šumarstva tiće, to su jur od strane samog ministarstva
narodne privrede izdane shodno odredbe na sve državne šumare, u pogledu sakupljanja
i amo priposlanja na šumsku proizvodnju odnosećih se predmeta, a
naročito radi se i o tome, da naše šumarstvo bude na antverpenskoj izložbi
kolektivno zastupano. Koliko već sada poznato, biti će u ovoj kolekciji vrlo zanimivih
novosti za evropski sviet. Tako će naša šumska uprava medju ostalim
tom prilikom izložiti, takodjer i novu vrst omorike naših šuma („Picea Ornorica
Panč.") koju je poznati i vrstni naš botaničar Dr. J. Pančić obreo u Srbiji,
Bosni i Cruojgori, te nedavno i stranom učenom svietu putem posebne razprave
prikazao. Osim toga bit će tuj izloženi i njeki vrlo riedki eksemplari,
mačije leske, jasena, javora i dr. vrstih naših šumskih drveća. Izložba zadobiva
po nas još i posebnu njeku važnost time, što će po nalogu vlade, državni šumari
biti dužni, da od svih izložbenih predmeta, šalju po tri komada, te što
ministarstvo narodne privrede namjerava, vazda po jedan eksemplar tih izložaka
odvojiti za ustrojiti se imajuću „šumarsku zbirku", po čemu se tom prilikom
budemo dobaviU vrlo vriedne šumarske zbirke, koja će u mnogome pripomoći
poznavanju šumske proizvodnje naše zemlje, a podjedno i kao demonstrativni
objekt od velike koristi biti.


Glavna zasluga oko oživotvorenja te namisli, ide vriednom našem šefu
šumarskog odsjeka ministarstva za poljsku privredu g. Jevremu Novakoviću,
koji se i svojski stara, da mu djelo čim podpunije bude. Zaključujuć ovime,
za ovaj puta ta razmatranja o šumarstvu u Srbiji, imam da još jednu iztaknem.
Kod nas se od lanjske godine već živo radi, oko priredjenja obće zemaljske
izložbe. Inicijativa potekla jest od „glavnog starešinskog odbora svih zanata**,
koje je pozvalo na suradničtvo. „Srbsko poljoprivredno družtvo" i „Žensko
đružtvo". Ministarstvo narodne privrede odobrilo je već u načelu tu namisao,
te se sada već radi na nacrtu i proračunu, a zaključeno je jur, da se izložba
u Beogradu priredi, sa odjelom za stoku u Topčideru, a i troškovi jur prilično
su osjegurani, i tako ćemo ako Bog da, moći skorim reći koju i o „prvoj
srbskoj obćoj zemaljskoj izložbi u Beogradu". Što sve i opet jasno dokazuje, da
Srbija, ma i polagano, ali ono „naravno i postepeno" napreduje.


Naše šumsko gospodarstvo i nacrt novog šumskog zakona.


Piše kr. kat. šum. nadzornik Josip Ettinger.


Čuo i čitao sam već često puta kojekakve prigovore protiva postojećim
našim šumskim zakonom, a naročito se prigovara, da takovi neodgovaraju našim
šumarsko-gospodarskim osebinam, koji je prigovor u mnogome i opravdan.
Naše družtvo već kroz godine izradjuje njeki nacrt novog šumskog zakona, a
baš zato držim, da bi nas svijuh bila dužnost, da objelodanjujemo sve one prokušane
i dokazane postojeće manjkavosti, kao i potrebe, za da se onda u svoje