DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 174 "
ploitacija što pođpuiiije po pravilih racionalnog šumarstva obavljala bude. Ovomu
je šumaru povjerena u prvome redu uprava nad raajđanpeckora šumom, koja
s navedenom u zakup datom graniči, a pođjedno povjeren mu je i nadzor nad
rečenim poslovanjem trgovaca. Njemu je obavljati premjerbu i procjenu materijala,
upućivati trgovce na plaćanja srezkomu predstojniku, koji su tek onda
vlastni izrađjenu robu izvažati, kad se izkažu da su predani materijal propisno
izplatili, a isto tako imade taj državni šumar i redovito od vremena do vremena
0 tečaju radnje ministarstvo narodne privrede potanko obavješćivati.


Komu je poznat dosadanji običaj unovčivanja i prodaja šumskih u Srbiji,
vidit će iz navedenog, koliki je ovaj puta učinjen korak napred k boljku.


U „Šumarskom listu" odtisnut bi u svoje vrieme nacrt novog šumskog
zakona, kako no ga ministarstvo narodne privrede izradilo, u svrhu podnošenja
narodnoj skupštini. I strukovnjaci a i nestrukovnjaci uvjereni su, da je doista
skranje vrieme, da se stara zatiračica naših šuma, tog neprocjenivog narodnog
blaga, naša t. z. „šumska uredba", mora već jednom dokinuti. Polag zlosretne
te „šumske uredbe" ne samo da nam je ogoljela divna „Šumadija", pretvoriv
se u pustu goljet i krš poput Grčke, te da nam ogromni kompleksi obće narodnih
šuma razgrabiše i prisvojiše privatnici ili obćine, nu ona onemogućuje
upravo i svaki svrsi shodni razvoj šumarstva u Srbiji.


Ta svaki nas danas još može, kad mu se samo svidi, po „izumu*´ (objavi)
koji ga samo 25 para dinarskih stoji, nasjeći iz „obćenarodnih šuma", osobito
tamo gdje još neima postavljenih državnih Šumara, do mile volje koliko i kakovih
hoće stabala! Za „špekulaciju" namienjeno stabalje, cieni se „po rodu",
i to za drvo od „nerodne gore" od 21 pare dinarske do 3´37 dinara, a od
„rodne gore" od 43 pare dinarske do 12-63 dinara po komad!


Što bezdvojbeno najjasnije karakteriše, u istinu još primitivne naše šumarske
odnošaje, kojim već nebi smjelo s davna ni u Srbiji biti mjesta. Osobito
nam je s toga drago, što možemo pođjedno spomenuti, da je s nadležne strane
jur učinjen početak, da i u nas čim prije dosadanje patriarkalne pojmove o
„gojenju šuma" zamiene osnovi umnog šumarstva i šumarske nauke.


Odlučnost sadanjeg ministra narodne privrede dovoljnim jest jamstvom,
da se možemo nadati, da će se već u idućem prvom skupštinskom zasjedanju i
novi šumski zakon pretresati, i time stvoriti temelj boljoj budućnosti srbskog
šumarstva.


Vaše austro - ugarske novine, đonesoše viest, da je izaslaniku ugarskome


g. grofu Zichiju pošlo za rukom, da srbsku vladu sklone, da bude i Srbija na
ovogodišnjoj magjarskoj izložbi zastupana, u istinu tome tako, da će Srbija
samo djelomice tamo sudjelovati, jer će Srbija, po odluci kr. naše vlade učestvovati
službeno na ovogodišnjoj medjunarodnoj izložbi u Antverpenu (Belgiji).
Za prikupljanje i aranžovanje izložbenih predmeta, sastavljen je u Beogradu
posebni „glavni odbor", koji je jur shodna odredio, da Srbija na rečenoj medjunarodnoj
izložbi u svih granah proizvodnje bude čim dostojnije zastupana.