DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 170 —


Strtcionanii barometar.


---" -— —


i


Vriemo opažanja
Odcitanje
_ Mjosto opažanja O [p^ 3- Z; IS 3^
da


h m. A. r r.


tum


´ ^ 1


I 1
;
1885. S 0 740 9 ´ 8 Opažanja poradi sravnitbe ba


8 74G 9 10 rom e tara.ao10 0 747-0 vji 10 0 74t<.9 10 B8 Srednja vriednost od tri opaI
Meteorolodjski ka-10 50 74(;-8 OH 4´0 žanja za sravnitbu.
1 0 747 7 d-7 4-1


u


\ binet kr. gospodar-11 f) 747-7 9-4 ;-v9´
I 11 10 747 7 9-2 a 9
1 skoga i šumarskoga 15 74 (rG ,´i-9


u u.o


1 11 ^a 74(;´6 8.8


a-8


i . učilišta 30 74rj-6 8-8
u a-5


.. ^´.


11 74B-4 8-4 3-3


m


i ´ ^ 40 74(>-4 9-0 ;3-2 . .


n


\" 18 T);´) 74*;-4 9.2 8-3
1 12 10 746-4 9-5 3-2


Ambulantni barometar.


Vri em e opa


Odcitanje


žanja


Mjesto opažanja O p a. jz Is: s.
datum
m. A,


1885. 746-5 10 Opažanja poradi sravaitbo ba


17. SO 746-2 10 rometara.
veljače _ 746*4 12Meteorologljški kabinet. 10 74<3´3 110 Srednja vriednost od tri opi.r


Zavodski prag. 10 53 746 9 10-9 120 žćinja za sravnitbu.
Ugao ceste 11 — 747 1 11-4 11-5
Most (1) ´ - 11 5 747-7 16 0 11-5
Pred ratarmeom 10 717-2 160 U-5


u


Skiizalište (1) 11 35 747-8 16 0 11-8
Lukasova peć. 11 25 745 4 139 11-2
Most (2) 11 30 746-7 14-0 II-O
Sklizail-ste (2).. -"- 85 74(r6 13-2


u ire


Eajkrižje }1 47 745-9 13-2


10 0


Most (3},- . ; ´, 11 50 7469 12^5
Zavoj puta ; 55 742-7 14-0 IO-7
u 11-0


Vinograd (klet) 10 742 2 130


u 10-0


Eeduelrana visina od 746^9 dade 745-3
746-3 7431
Razlika 2-2