DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 168 —
28-81 = 19 a 4- 188´8 &
6 = _ 0-5772
— 28-81 = 19 a + 183-8. (—0-5773)

28-81 = 19 a — 106-018336
a = 4- 4-0670.
Ove konstantne zamiene u formulu (10) dadu Ao, za holoster kr. gospodarskog
i šumarskog učilišta u Križevcu jest naime:
j,o = .1 + 4-0670 - 0-5772 T
A jest faktično ođčitanje na holosteru, a T jest temparatura holostera, — Ao
jest na 0*0 reducirana barometrijska visina.


Primjer. Kolika je visina točke M nad N
ako je 4 = 732-5 ™/^, t = 12-6« 0,T == 18-1° G za točku M A,
= 746-2 %n t, = 10-5« C T = 20« C za točku N -
Najprije izračunamo Ao za točku M
ta jest Ao = 732-5 + 4-0670 - 0"5772 18-1
Ao = 726-12
Za točku N jest A´o = 746-2 H- 4-0670 = 0-5772 .20.
Ao = 739-73
Ove vriednosti Ao i A´o zamienjene u jednačbu (9) daju visinu F takodjer
obzirom na temparaturu zraka t \ V.
Jest: A^´o = A´o i A^o = Ao dakle ,
A-^o r i+ t´\
r _ 18382 ij 3^ (i + -^)


V = 148"84"".
Po tabeli nadmorskih visina dade se takodjer izračunati visina, koja se


jošte sa ( 1 H ^K?r) pon^i^ožiti mora, ako se temparatura zraka u obzir


uzimlje.
Ove konstante (a) {h) koje su za svaki holoster opredieljene, takodjer
mienjaju svoju vriednost, osobito ako se stroj mnogo rabi, transportira, uzdrma
i t. d. pa se i sam mehanizam kroz to promjeni, imali smo priliku osvjedočiti
se 0 tom na holosteru kr. gosp. i šum. učilišta u Križevcu.
Zato se ove konstante od vremena do vremena na novo računaju, što
svakako veliki posao nije.
Svaki holoster ima se prije .uporabe ili u obće jedanput za dulje vremena
sravniti sa jednim Inače valjanim Fortini-barometrom.
Ovo biva tako da se visina na Fortiniovom barometru reducira m 0^ C
Kazalo na holosteru pomakne se vijkom na ono mjesto, koje daje jednačba (10),
ako se zamiene vriednosti za Ao na (0« C. reducirana visina Fortinievog barometra)
temparatura T u ono doba i konstante (a) (b) dotičnog holostera t. j .