DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 167 —


-H 2´50 a -f-11*4
~ 1*50 a -f-14-0 b


— 1-20 a — 3-3 b
— 6-30 a +
26-1 b
— 2-29 a -j-.
il´l
^


^ 1´05 15-8 b >»´


« +


+ 0´l-)9 a —
6-8 b
— 1*60 a -j -
15-8 b
— 1-51 a +
18-1 b
— 7-10 a —
0*4 b
+ 0-62 a — 1-3 b
Iz ovih jednačba dobijemo diiosti Zii (a) (h) ili po teoriji najmauje
kvadrata, ili tako da odbijamo drugu jednafibu od prve, treću od druge i t. d.
i napokon zadnju od prve; sbrojitboin ovih, dobijemo jednu jednačbu, a iz ove
koeficient (a).
Ako sada sbrojimo jeđnačbe sistema (u) i zaraienimo vreduost za (a), dobijemo
koeficient (^). Napomenuti valja, da će biti veoma shodno tako jeđnačbe
poredati, da bude razlika izmedju teraparatura što veća, tim se načinom neizbježive
pogrieške na minimum reduciraju.
_ 0-19 -= + 17- 6 b ^


— 0-97 ^ — 15*70 b
4- 8-68 =. — . 19* 7 h
— 7*32 = +
S- S b
— 2-41 -= 4- ir 9 &
-f 2*01 == +- 13- 0 &
_ 2-49 =-+ 3- 2 &
— 1*21 = ~. 17- 0 &
-f- 4-00 = — 2- 6 &
_ 0*30 = + 17* 3 h
_ 5-10 = — 29´ 4 b
— 4-01 = + 15* 0 &
_- 3´34 = — 4- 7 &
_|- 0*06 = -I- 22 6 Z)
^´´
+ 2-59 = — 22- 6 b


— 0-09 = -_ 2-3
+ 5*59 :== -f 18-5
— 2-02 = -f 4´ 7
Ovo ubrojeno dade jednačbu:

14-20 =- 24-6 b .
14-20
b = = —
0.5772.


24-06


Sbrojimo li jeđnačbe sistema (m) i zamienimo vriednost za (b) dobijemo
onda (a):